Zakładanie spółek

Doradzamy w wyborze optymalnego rodzaju zakładanej spółki. Naszym zdaniem nie ma jednej formy prawnej, która byłaby odpowiednia dla każdego rodzaju działalności. Dlatego mamy doświadczenie w zakładaniu różnych typów spółek – jawnych, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

Wybór typu spółki

Często założenie spółki dokonywane jest po wielu latach prowadzenia działalności gospodarczej w innej formie. Doradzamy, czy założyć spółkę, a jeśli tak to jaki typ będzie najbardziej opłacalny. Proces wyboru typu spółki rozpoczynamy od omówienia oczekiwań przyszłych wspólników. Ustalamy jakie są ich oczekiwania, a także dlaczego zdecydowali się na rozpoczęcie działalności lub zmianę dotychczasowej formy jej prowadzenia, a następnie dobieramy rozwiązanie optymalne dla indywidualnych potrzeb. Na tym etapie tłumaczymy różnice między rodzajami spółek, zwłaszcza w zakresie ponoszonej przez wspólników odpowiedzialności oraz sposobu opodatkowania – samej spółki, jak i jej wspólników.

Przygotowanie umowy spółki

Po ustaleniu najważniejszych założeń, kolejny krok w procesie zakładania spółki to przygotowanie umowy spółki. Decyzje przyszłych wspólników przekładamy na konkretną treść. Określamy prawa i obowiązki wspólników, sposób podejmowania uchwał, zasady reprezentacji i prowadzenia spraw spółki, sposób zmiany wspólników i wnoszenia dodatkowych wkładów oraz sposób rozwiązania spółki. Doradzamy, czy wspólnicy powinni zawrzeć dodatkowe porozumienia inwestycyjne, a jeśli zachodzi taka potrzeba – uczestniczymy w negocjacjach między wspólnikami. Sporządzamy umowę lub statut spółki spełniając wszystkie wymogi formalne stawiane przez prawo.

Proces rejestracji

Dobrze przygotowana umowa to nie jedyny wymóg formalny w procesie rejestracji spółki. Przygotowujemy również wszelkie oświadczenia i załączniki do wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców. W odpowiednich terminach składamy dokumentację podatkową w urzędzie skarbowym oraz dokonujemy zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Obsługa korporacyjna Twojej spółki

Chętnie kontynuujemy współpracę po założeniu spółki. Oferujemy naszą pomoc w zakresie stałej obsługi korporacyjnej:

  • przygotowujemy i przeprowadzamy zgromadzenia wspólników
  • opracowujemy projekty uchwał, w tym dotyczące powołania lub odwołania członków organów spółki
  • dokonujemy zmian umów spółek lub statutów
  • tworzymy projekty umów handlowych
  • pomagamy w przeprowadzeniu transakcji
  • dokonujemy zgłoszeń w urzędach i rejestrach
  • przeprowadzamy przez proces złożenia sprawozdań finansowych
  • sporządzamy inną dokumentację w zależności od potrzeb Klienta

Pozostałe usługi

.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek.Doradztwo podatkowe