Zakładanie spółek

Doradzamy w wyborze optymalnego rodzaju zakładanej spółki. Naszym zdaniem nie ma jednej formy prawnej, która byłaby odpowiednia dla każdego rodzaju działalności. Dlatego mamy doświadczenie w zakładaniu różnych typów spółek – jawnych, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

 

Możemy Ci pomóc w szczególności w:

  • zaprojektowaniu postanowień umowy spółki, zgodnych z założeniami wspólników
  • przygotowaniu wszelkich dokumentów rejestrowych
  • rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS
  • dokonaniu innych zgłoszeń, w tym w urzędzie skarbowym i Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
  • prowadzeniu księgowości Twojej spółki

Pozostałe usługi

.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Obsługa korporacyjna.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek