Obsługa korporacyjna

Chętnie kontynuujemy współpracę po założeniu spółki. Oferujemy naszą pomoc w zakresie stałej obsługi korporacyjnej:

  • przygotowujemy i przeprowadzamy zgromadzenia wspólników
  • opracowujemy projekty uchwał, w tym dotyczące powołania lub odwołania członków organów spółki
  • dokonujemy zmian umów spółek lub statutów
  • tworzymy projekty umów handlowych
  • pomagamy w przeprowadzeniu transakcji
  • dokonujemy zgłoszeń w urzędach i rejestrach
  • przeprowadzamy przez proces złożenia sprawozdań finansowych
  • sporządzamy inną dokumentację w zależności od potrzeb Klienta

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek