Zespół

Mateusz Buszkiewicz

Mateusz Buszkiewicz

doradca podatkowy, prawnik

Założyciel Wprawionych. Jest doradcą podatkowym oraz prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek. Posiada kwalifikacje specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone certyfikatem nadanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Łączy praktykę z pracą naukową. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UAM z zakresu ochrony wspólników mniejszościowych. Autor artykułów i prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadzi zajęcia dla studentów z prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań i sporządzania umów.

Przeprowadza procesy reorganizacji, w tym przekształceń spółek oraz doradza w rozwiązywaniu sporów wspólników. Ma doświadczenie w transakcjach sprzedaży firmy oraz tworzeniu struktur holdingowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach spółek największych wielkopolskich kancelarii prawnych.

Mateusz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończył również finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe oraz współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (m.in. Instytut im. Maxa Plancka w Luksemburgu). Ukończył British Law Course organizowany przez British Law Center i University of Cambridge.

Artykuły

Jak przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytową?

15 września 2021

Jak przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytową?

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki z o.o.

23 sierpnia 2021

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki z o.o.

Jak założyć spółkę z o.o.?

21 sierpnia 2021

Jak założyć spółkę z o.o.?

Złożenie wniosku o rejestrację spółki z o.o. po 1 lipca 2021

21 sierpnia 2021

Złożenie wniosku o rejestrację spółki z o.o. po 1 lipca 2021

Jednoosobowa spółka z o.o. a ZUS

08 sierpnia 2021

Jednoosobowa spółka z o.o. a ZUS

Projekt Polskiego Ładu – kto zyska a kto straci na zmianach?

28 lipca 2021

Projekt Polskiego Ładu – kto zyska a kto straci na zmianach?

Liczba ekspertów

0