Zespół

Mateusz Buszkiewicz

Mateusz Buszkiewicz

doradca podatkowy, prawnik

Założyciel Wprawionych. Jest doradcą podatkowym oraz prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek. Posiada kwalifikacje specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone certyfikatem nadanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Łączy praktykę z pracą naukową. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UAM z zakresu ochrony wspólników mniejszościowych. Autor artykułów i prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadzi zajęcia dla studentów z prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań i sporządzania umów.

Przeprowadza procesy reorganizacji, w tym przekształceń spółek oraz doradza w rozwiązywaniu sporów wspólników. Ma doświadczenie w transakcjach sprzedaży firmy oraz tworzeniu struktur holdingowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach spółek największych wielkopolskich kancelarii prawnych.

Mateusz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończył również finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe oraz współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (m.in. Instytut im. Maxa Plancka w Luksemburgu). Ukończył British Law Course organizowany przez British Law Center i University of Cambridge.

Artykuły

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. - jak to zrobić?

08 lipca 2024

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. - jak to zrobić?

Spółka z o.o. – wady i zalety

30 czerwca 2024

Spółka z o.o. – wady i zalety

Siedziba a adres spółki z o.o. - jaka jest między nimi różnica?

30 czerwca 2024

Siedziba a adres spółki z o.o. - jaka jest między nimi różnica?

Jednoosobowa spółka z o.o. - jakie są z nią problemy?

18 czerwca 2024

Jednoosobowa spółka z o.o. - jakie są z nią problemy?

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały – czy się opłaca i jak je wprowadzić?

25 lutego 2024

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały – czy się opłaca i jak je wprowadzić?

Kiedy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.?

25 lutego 2024

Kiedy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.?