Zespół

Mateusz Buszkiewicz

Mateusz Buszkiewicz

doradca podatkowy, prawnik

Założyciel Wprawionych. Jest doradcą podatkowym oraz prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek. Posiada kwalifikacje specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone certyfikatem nadanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Łączy praktykę z pracą naukową. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UAM z zakresu ochrony wspólników mniejszościowych. Autor artykułów i prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadzi zajęcia dla studentów z prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań i sporządzania umów.

Przeprowadza procesy reorganizacji, w tym przekształceń spółek oraz doradza w rozwiązywaniu sporów wspólników. Ma doświadczenie w transakcjach sprzedaży firmy oraz tworzeniu struktur holdingowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach spółek największych wielkopolskich kancelarii prawnych.

Mateusz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończył również finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe oraz współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (m.in. Instytut im. Maxa Plancka w Luksemburgu). Ukończył British Law Course organizowany przez British Law Center i University of Cambridge.

Artykuły

O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

17 czerwca 2021

O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

Jak sprzedać „udziały” w spółce jawnej?

01 czerwca 2021

Jak sprzedać „udziały” w spółce jawnej?

Jakie są przyczyny rozwiązania spółki jawnej?

01 czerwca 2021

Jakie są przyczyny rozwiązania spółki jawnej?

Umowa spółki z o.o. – jak ją zmienić?

31 maja 2021

Umowa spółki z o.o. – jak ją zmienić?

Firma spółki z o.o. – co to jest i jak ją skonstruować?

23 maja 2021

Firma spółki z o.o. – co to jest i jak ją skonstruować?

Najczęstsze błędy przy wyborze firmy spółki z o.o.

23 maja 2021

Najczęstsze błędy przy wyborze firmy spółki z o.o.

Liczba ekspertów

0