Zespół

Mateusz Buszkiewicz

Mateusz Buszkiewicz

doradca podatkowy, prawnik

Założyciel Wprawionych. Jest doradcą podatkowym oraz prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek. Posiada kwalifikacje specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone certyfikatem nadanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Łączy praktykę z pracą naukową. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UAM z zakresu ochrony wspólników mniejszościowych. Autor artykułów i prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadzi zajęcia dla studentów z prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań i sporządzania umów.

Przeprowadza procesy reorganizacji, w tym przekształceń spółek oraz doradza w rozwiązywaniu sporów wspólników. Ma doświadczenie w transakcjach sprzedaży firmy oraz tworzeniu struktur holdingowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach spółek największych wielkopolskich kancelarii prawnych.

Mateusz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończył również finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe oraz współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (m.in. Instytut im. Maxa Plancka w Luksemburgu). Ukończył British Law Course organizowany przez British Law Center i University of Cambridge.

Artykuły

Kto reprezentuje spółkę komandytową?

10 kwietnia 2022

Kto reprezentuje spółkę komandytową?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

16 marca 2022

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Estoński CIT – na czym polega i komu przysługuje?

19 lutego 2022

Estoński CIT – na czym polega i komu przysługuje?

Polski Ład – składka zdrowotna w spółce komandytowej i jednoosobowej spółce z o.o.

13 grudnia 2021

Polski Ład – składka zdrowotna w spółce komandytowej i jednoosobowej spółce z o.o.

Polski Ład – składka zdrowotna a skala podatkowa i podatek liniowy

12 grudnia 2021

Polski Ład – składka zdrowotna a skala podatkowa i podatek liniowy

Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

12 grudnia 2021

Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt