Podziały spółek

Nieustannie zmieniająca się sytuacja rynkowa sprawia, że przedsiębiorcy muszą wykazywać się czujnością oraz gotowością do zmian w celu dostosowania prowadzonej przez nich działalności do aktualnych potrzeb rynku. Jedną z dostępnych form reorganizacji spółki stanowi podział, dzięki któremu możliwe jest efektywniejsze kierowanie dużym przedsiębiorstwem czy też oddzielenie przepływów pieniężnych dotyczących różnych przedsięwzięć. Podział może okazać się także receptą na spór wspólników skutkujący patem decyzyjnym w spółce.

Oferujemy wsparcie w wyborze najbardziej optymalnego sposobu podziału, przeprowadzeniu procedury podziału spółki, a także zgłoszeniu skutków podziału w rejestrze przedsiębiorców oraz urzędach.

Podział to złożony i skomplikowany proces, w którym aktywny udział biorą zarówno zarząd, wspólnicy jak i księgowość spółki, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów i zadbać, aby cała procedura przebiegła sprawnie oraz bezproblemowo.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • analizę stanu prawnego Twojej spółki, przede wszystkim w zakresie zawartych umów, posiadanych decyzji administracyjnych oraz przyznanych dofinansowań
  • przedstawienie skutków prawnych i podatkowych podziału
  • przygotowanie planu podziału wraz z załącznikami
  • sporządzenie uchwał dotyczących podziału oraz innych wymaganych dokumentów
  • przygotowanie i złożenie wniosków rejestrujących podział w KRS
  • dokonanie odpowiednich zgłoszeń we wszelkich rejestrach i urzędach
  • współpracę z przedstawicielami spółki, księgowością oraz biegłym w ciągu całej procedury podziału
  • organizację oraz udział w czynnościach notarialnych

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Doradztwo podatkowe