Podziały spółek

Jedną z dostępnych form reorganizacji spółki stanowi podział, dzięki któremu możliwe jest efektywniejsze kierowanie dużym przedsiębiorstwem. Podział umożliwia też oddzielenie przepływów pieniężnych dotyczących różnych przedsięwzięć. Może okazać się także receptą na spór wspólników skutkujący patem decyzyjnym w spółce.

 

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • analizę stanu prawnego Twojej spółki, przede wszystkim w zakresie zawartych umów, posiadanych decyzji administracyjnych oraz przyznanych dofinansowań
  • przedstawienie skutków prawnych i podatkowych podziału
  • przygotowanie planu podziału wraz z załącznikami
  • sporządzenie uchwał dotyczących podziału oraz innych wymaganych dokumentów
  • przygotowanie i złożenie wniosków rejestrujących podział w KRS
  • dokonanie odpowiednich zgłoszeń we wszelkich rejestrach i urzędach
  • współpracę z przedstawicielami spółki, księgowością oraz biegłym w ciągu całej procedury podziału
  • organizację oraz udział w czynnościach notarialnych

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Obsługa korporacyjna.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek