Zakładanie spółek Poznań

zakladanie spolek poznan

Jeden rodzaj spółki nie odpowiada wymaganiom wszystkich przedsiębiorców. Stąd istotne jest zidentyfikowanie potrzeb przyszłych wspólników i dobranie odpowiedniej formy prawnej. Niektórym wspólnikom zależy na maksymalnym ograniczeniu odpowiedzialności, podczas gdy inni cenią sobie podleganie jednokrotnemu opodatkowaniu. Założenie spółki warto zatem poprzedzić weryfikacją celu wspólników, relacji między nimi, rodzaju działalności, którą zamierzają prowadzić oraz analizą potencjalnych ryzyk, w tym ryzyka podatkowego.

Jak założyć spółkę?

Obecnie spółka może zostać założona w drodze „tradycyjnej” albo z wykorzystaniem Internetu. Na pierwszy sposób składa się w szczególności zawarcie umowy spółki w formie pisemnej lub notarialnej oraz złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis spółki. Z kolei drugi sposób odbywa się w całości za pomocą Internetu – umowa spółki, załączniki oraz formularze rejestrowe podpisywane są za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Pozwala to na założenie spółki dużo szybciej i to bez wychodzenia z domu. Co istotne, nie wszystkie rodzaje spółek można w pełni założyć przez Internet – obecnie dotyczy to spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z o.o.

Oba ze wspomnianych sposobów wymagają poza zawarciem umowy spółki dodatkowych czynności – złożenia odpowiednich oświadczeń, wniesienia wkładów, zawiadomienia urzędów i innych rejestrów. Ich zakres zależy od rodzaju spółki, która jest zakładana i sposobu rejestracji. Nasi specjaliści z kancelarii w Poznaniu doradzają przy założeniu spółki Klientom z całej Polski.

Ile trwa założenie spółki?

W sytuacji, gdy przyszli wspólnicy wiedzą, jaką spółkę chcą założyć i znajdą skutki podatkowo-prawne ich decyzji, czas założenia spółki jest uzależniony od wybranego trybu rejestracji. Jeśli zdecydują się na rejestrację spółki przez Internet, to standardowym czasem rozpoznania wysłanego wniosku są dwa – trzy dni robocze. W przypadku złożenia wniosku drogą tradycyjną, czas rozpoznania wniosku zależy od aktualnego obciążenia sądu rejestrowego, zwykle są to jednak trzy – cztery tygodnie.

Ile kosztuje założenie spółki?

Na całkowity koszt założenia spółki składa się kilka wydatków. Po pierwsze, jeśli wspólnicy zdecydują się na założenie spółki w drodze tradycyjnej, a umowa danej spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, poniosą koszty taksy notarialnej powiększonej o podatek od towarów i usług. Kolejny koszt to koszt wnoszonych wkładów do spółki. W stosunku do niektórych spółek, jak np. w przypadku spółki z o.o. przepisy przewidują ich minimalną wysokość. Od wielkości wnoszonych wkładów zależna jest z kolei wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych. Inną kategorią kosztów są opłaty sądowe za wpis oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (jeśli rejestrujemy spółkę przez Internet, wyniosą one 350 złotych, natomiast w przypadku rejestracji drogą tradycyjną – 600 złotych). Ewentualnym kosztem jest wynagrodzenie doradcy, który pomoże w założeniu spółki, a zwłaszcza w zaprojektowaniu postanowień umowy spółki. Więcej o kosztach przekształcenia w spółkę z o.o. pisaliśmy w naszym artykule Jakie są koszty przekształcenia w spółkę z o.o.?

 

Skontaktuj się z nami!

Nasze usługi w tym zakresie

Inne tagi

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Obsługa prawna spółek Poznań

Obsługa prawna spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Spory wspólników Poznań

Spory wspólników Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Zmiana wspólnika Poznań

Zmiana wspólnika Poznań