Likwidacja spółek

Kiedy kontynuowanie działalności spółki nie jest celowe, a wspólnicy nie widzą innego wyjścia, właściwym środkiem może okazać się rozwiązanie spółki i przeprowadzenie jej likwidacji.

Rozwiązanie spółki może być zalecane, gdy nie spełnia ona założeń gospodarczych wspólników lub wprost przeciwnie – gdy wspólnicy zrealizowali projekt, dla którego powołali spółkę i nie jest im ona dalej potrzebna. Nierzadko likwidacja spółki jest elementem w toczącym się sporze między wspólnikami lub sposobem na uniknięcie uciążliwych i generujących dodatkowe koszty obowiązków, np. corocznego sporządzania oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych niewykorzystywanej spółki.

Likwidacja to proces, w który zaangażowane jest wiele podmiotów – wspólnicy, księgowość, likwidator, prawnicy czy doradcy podatkowi. Koordynujemy cały proces likwidacji – od jej otwarcia, aż do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników wraz z uchwałami o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji
  • organizację i udział w czynnościach notarialnych
  • złożenie wniosku o zmianę danych w KRS oraz ogłoszenia publikacyjnego w MSiG
  • pomoc likwidatorowi w czynnościach likwidacyjnych
  • doradztwo w zakresie podziału majątku spółki
  • przygotowanie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru po zakończeniu likwidacji
  • dokonanie niezbędnych zgłoszeń w urzędach i rejestrach

 

Pomagamy również w rozwiązaniu innych form działalności niż spółki handlowe tj. fundacji oraz spółdzielni, w tym spółdzielni socjalnych.

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Podziały spółek.Doradztwo podatkowe