Likwidacja spółek

Likwidacja spółki może być zalecana, gdy spółka nie spełnia założeń gospodarczych wspólników lub wprost przeciwnie – gdy wspólnicy zrealizowali projekt, dla którego powołali spółkę. Nierzadko likwidacja spółki jest elementem w toczącym się sporze między wspólnikami. Może być też sposobem na uniknięcie uciążliwych i generujących dodatkowe koszty obowiązków.

 

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników wraz z uchwałami o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji
  • organizację i udział w czynnościach notarialnych
  • złożenie wniosku o zmianę danych w KRS oraz ogłoszenia publikacyjnego w MSiG
  • pomoc likwidatorowi w czynnościach likwidacyjnych
  • doradztwo w zakresie podziału majątku spółki
  • przygotowanie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru po zakończeniu likwidacji
  • dokonanie niezbędnych zgłoszeń w urzędach i rejestrach

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Obsługa korporacyjna.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Podziały spółek