Przekształcenia spółek

Doradzamy w zmianach form prawnych jednoosobowych działalności oraz spółek. Przekształcenie pozwala na kontynuowanie Twojej działalności w innej formie prawnej z zachowaniem niemalże wszystkich dotychczasowych praw i zobowiązań.

 

Oferujemy pomoc, jeśli poszukujesz zespołu specjalistów, który:

 • zaproponuje nową formę prowadzenia działalności gospodarczej odpowiadającą indywidualnym potrzebom
 • przedstawi skutki prawne i podatkowe przekształcenia
 • skoordynuje proces przekształcenia, w tym równoległe działania spółki i zewnętrznych doradców
 • przygotuje niezbędne dokumenty, a także będzie uczestniczył w czynnościach notarialnych
 • zgłosi skutki przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców i urzędach oraz doradzi, jak zawiadomić o nich kontrahentów

 

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • weryfikację stanu prawnego Twojej działalności, zwłaszcza w zakresie zawartych umów, posiadanych zezwoleń, koncesji i przyznanych dofinansowań
 • przygotowanie planu przekształcenia
 • założenie dodatkowych spółek oraz przeprowadzenie transakcji sprzedaży udziałów lub akcji, gdy zachodzi taka potrzeba
 • przygotowanie uchwał związanych z przekształceniem oraz nowej treści umowy spółki
 • złożenie wniosków rejestracyjnych w sądach oraz zgłoszeń we wszelkich rejestrach, informatorach i urzędach
 • współpracę z biegłym rewidentem, notariuszem oraz przedstawicielami spółki w całym procesie przekształcenia

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Obsługa korporacyjna.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek