Połączenia spółek

Przeprowadzamy procesy połączeń spółek, rozpoczynając od przedstawienia skutków prawno-podatkowych zamierzonych działań, poprzez przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów, a kończąc na zgłoszeniu dokonanych czynności w sądach i urzędach.

 

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • weryfikację stanu prawnego Twojej spółki, zwłaszcza w zakresie zawartych umów, posiadanych decyzji administracyjnych oraz przyznanych dofinansowań (due diligence)
  • przedstawienie skutków prawnych i podatkowych połączenia
  • sporządzenie planu połączenia wraz z załącznikami
  • przygotowanie uchwał dotyczących połączenia oraz pozostałych niezbędnych dokumentów
  • sporządzenie oraz złożenie wniosków rejestrujących połączenie w KRS
  • dokonanie koniecznych zgłoszeń we wszelkich rejestrach i urzędach
  • współpracę z przedstawicielami spółki, księgowością oraz biegłym w trakcie całego procesu połączenia
  • organizację oraz udział w czynnościach notarialnych

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Umowy handlowe.Obsługa korporacyjna.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek