Połączenia spółek

Niejednokrotnie najkorzystniejszą formą reorganizacji prowadzonej działalności okazuje się połącznie, które pozwala wzmocnić pozycję na rynku, zoptymalizować sposób zarządzania grupą spółek, jak również przejąć wartościowe aktywa przejmowanej spółki.

Przeprowadzamy cały proces połączenia spółek, rozpoczynając od przedstawienia skutków prawno-podatkowych zamierzonych działań, poprzez przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów, a kończąc na zgłoszeniu dokonanych czynności w sądach i urzędach.

Z uwagi na złożoność oraz wieloaspektowość procedury połączenia nieocenione może okazać się wsparcie doświadczonych specjalistów, którzy zapewnią przeprowadzenie całego procesu w sposób najbardziej efektywny.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • weryfikację stanu prawnego Twojej spółki, zwłaszcza w zakresie zawartych umów, posiadanych decyzji administracyjnych oraz przyznanych dofinansowań (due diligence)
  • przedstawienie skutków prawnych i podatkowych połączenia
  • sporządzenie planu połączenia wraz z załącznikami
  • przygotowanie uchwał dotyczących połączenia oraz pozostałych niezbędnych dokumentów
  • sporządzenie oraz złożenie wniosków rejestrujących połączenie w KRS
  • dokonanie koniecznych zgłoszeń we wszelkich rejestrach i urzędach
  • współpracę z przedstawicielami spółki, księgowością oraz biegłym w trakcie całego procesu połączenia
  • organizację oraz udział w czynnościach notarialnych

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek.Doradztwo podatkowe