Wyjście ze spółki

Powody opuszczenia spółki są rozmaite. Może to być chęć przekazania spółki swoim następcom, zbycie spółki inwestorowi, czy sposób na rozwiązanie sporu wspólników. Natomiast często wspólnicy zastanawiają się, jakie są możliwości „wyjścia ze spółki”.

Formalny sposób opuszczenia spółki przez wspólnika powinien zostać dostosowany do okoliczności i pobudek, którymi się on kieruje. Przygotowanie odpowiedniej koncepcji pozwala na zaoszczędzenie czasu, minimalizację kosztów, a także ograniczenie ryzyka, również podatkowego.

Specjalizując się w prawie spółek, oferujemy nasze wsparcie zwłaszcza w zakresie:

  • sprzedaży lub darowizny udziałów (akcji) oraz ogółów praw i obowiązków
  • sprzedaży lub darowizny przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • umorzenia udziałów (akcji) wspólnika (akcjonariusza)
  • wypowiedzenia umowy spółki
  • procesu wyłączenia wspólnika ze spółki
  • rozwiązania lub likwidacji spółki

 

Czasami „wyjścia ze spółki” nie da się uniknąć. Jednak po analizie indywidualnej sytuacji wspólnika może okazać się, że istnieją prostsze rozwiązania, jak dostosowanie umowy spółki czy przeprowadzenie reorganizacji działalności.

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Likwidacja spółek.Podziały spółek.Doradztwo podatkowe