Wyjście ze spółki

Formalny sposób opuszczenia spółki przez wspólnika powinien zostać dostosowany do okoliczności i pobudek, którymi się on kieruje. Przygotowanie odpowiedniej koncepcji pozwala na zaoszczędzenie czasu, minimalizację kosztów, a także ograniczenie ryzyka, również podatkowego.

 

Specjalizując się w prawie spółek, oferujemy nasze wsparcie zwłaszcza w zakresie:

  • sprzedaży lub darowizny udziałów (akcji) oraz ogółów praw i obowiązków
  • sprzedaży lub darowizny przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • umorzenia udziałów (akcji) wspólnika (akcjonariusza)
  • wypowiedzenia umowy spółki
  • procesu wyłączenia wspólnika ze spółki
  • rozwiązania lub likwidacji spółki

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Obsługa korporacyjna.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Likwidacja spółek.Podziały spółek