Sprzedaż udziałów Poznań

sprzedaz udzialow poznan

Transakcje kupna i sprzedaży udziałów, ogółów praw i obowiązków lub akcji to nieodłączna część „życia” każdej spółki. Powodem ich przeprowadzenia może być przykładowo chęć zakończenia współpracy w obecnym składzie, przekazanie udziałów w spółce swoim następcom lub przyjęcie do spółki inwestora.

Jak przeprowadzić sprzedaż udziałów?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. powinna zostać poprzedzona wnikliwą analizą stanu prawnego i majątkowego spółki. Weryfikacja umowy spółki pozwoli zorientować się, czy wspólnicy przewidzieli szczególny tryb sprzedaży udziałów spółki, ustalić czy i w jakiej formie wymagana jest zgoda organów spółki na transakcje oraz czy któremuś ze wspólników przysługuje prawo pierwszeństwa lub pierwokupu udziałów.

Analiza obejmuje również zawarte przez spółkę umowy, w których kontrahenci mogli zastrzec szczególne obowiązki w razie sprzedaży udziałów w spółce. Tego typu postanowienia mogą znaleźć się zwłaszcza w umowach zawartych z bankami lub innymi instytucjami udzielającymi dofinansowań. Warto przyjrzeć się poszczególnym składnikom majątku spółki, zwłaszcza nieruchomościom. W przypadku uznania ich za nieruchomości rolne, może to skutkować koniecznością spełnienia dodatkowych obowiązków.

Niemniej ważna we właściwym przygotowaniu transakcji jest wycena udziałów. W tym przypadku warto rozważyć pomoc specjalistów z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie umowy sprzedaży udziałów. Nierzadko jej konkretne postanowienia stanowią przedmiot negocjacji stron. Po dojściu do kompromisu, odbywają się czynności z udziałem notariusza oraz składane są odpowiednie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgłoszenia i deklaracje do innych urzędów i rejestrów.

Ile trwa sprzedaż udziałów?

Sprzedaż udziałów kojarzy się ze złożeniem podpisów pod daną umową. Jest to jednak tylko akt finalizujący transakcje, która poprzedzona jest szeregiem innych czynności. Wspomniana weryfikacja spółki, uzyskanie wszelkich zgód na transakcje, staranna wycena udziałów, a w końcu negocjacje dokładnych postanowień umownych potrafią zająć kilka miesięcy. Natomiast w mniej złożonych sytuacjach przygotowanie transakcji może zająć kilka dni. Specjaliści z naszej kancelarii z siedzibą w Poznaniu doradzają Klientom na terenie całej Polski w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. jest skuteczna w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Oznacza to, że złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego ma charakter potwierdzający dokonaną już sprzedaż. Jednak, aby przejście udziałów na nabywcę było skuteczne wobec samej spółki, powinno się ją o tym zawiadomić przedstawiając dowody dokonania czynności.

Ile kosztuje sprzedaż udziałów?

Na koszty transakcji sprzedaży udziałów składają się koszty czynności przygotowawczych (weryfikacja stanu prawnego przez prawników i doradców podatkowych, dodatkowa praca księgowości, koszty wyceny udziałów), czynności notarialnych, opłat sądowych oraz obciążeń podatkowych, zwłaszcza podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego. Konfiguracja i wysokość poszczególnych kosztów zależy od konkretnej transakcji.

 

Skontaktuj się z nami!

Nasze usługi w tym zakresie

Inne tagi

Biuro księgowe Poznań

Biuro księgowe Poznań

Biuro rachunkowe Poznań

Biuro rachunkowe Poznań

Doradca podatkowy Poznań

Doradca podatkowy Poznań

Doradztwo podatkowe Poznań

Doradztwo podatkowe Poznań

Kancelaria podatkowa Poznań

Kancelaria podatkowa Poznań

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Księgowość Poznań

Księgowość Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Spory wspólników Poznań

Spory wspólników Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zmiana wspólnika Poznań

Zmiana wspólnika Poznań