Zmiana wspólnika

Żywy organizm, którym jest spółka oznacza ciągłe zmiany, w tym zmiany w składzie osobowym wspólników. Zmiana wspólnika to wbrew pozorom skomplikowany proces, a jego przebieg różni się w zależności od rodzaju spółki, z którą mamy do czynienia oraz okoliczności, w których dochodzi do zmiany.

Jak przygotowujemy się do zmiany wspólników?

Analizujemy sytuację spółki, w tym zapisy umowy spółki oraz składniki majątkowe należące do spółki, a następnie dobieramy najkorzystniejszy sposób przeprowadzenia zmiany wspólnika. Czasami zamierzony przez wspólników cel udaje się osiągnąć w inny sposób niż modyfikacja grona wspólników. Warto rozważyć zmiany w zakresie reprezentacji i prowadzenia spraw spółki. W innych przypadkach, można zastanowić się nad zmianą formy prawnej prowadzonej działalności poprzez przekształcenie spółki w typ, który lepiej będzie odpowiadać nowym warunkom. Pomagamy również w przypadkach, kiedy zmiana nie jest planowana, a dochodzi do niej w wyniku działań osób trzecich lub zdarzeń losowych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • analizę innych możliwości „wyjścia” ze spółki
  • udział w negocjacjach dotyczących sprzedaży udziałów (akcji)
  • przygotowanie oferty objęcia udziałów (akcji) w spółce
  • zredagowanie umowy sprzedaży udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków
  • dostosowanie zapisów umowy spółki w celu umożliwienia zmiany wspólnika lub przyjęcie nowego wspólnika
  • zmianę postanowień umownych regulujących sposób reprezentacji i prowadzenia spraw spółki
  • pomoc wspólnikowi, w tym wspólnikowi mniejszościowemu w przypadku sporu między wspólnikami

 

Proponowane przez nas rozwiązania poprzedzone są analizą skutków podatkowych, zarówno z perspektywy spółki, wspólnika „wychodzącego” ze spółki, jak i podmiotu nabywającego udziały (akcje).

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek.Doradztwo podatkowe