Zmiana wspólnika

Analizujemy sytuację spółki, w tym zapisy umowy spółki oraz składniki majątkowe należące do spółki, a następnie dobieramy najkorzystniejszy sposób przeprowadzenia zmiany wspólnika. Czasami zamierzony przez wspólników cel udaje się osiągnąć w inny sposób niż modyfikacja grona wspólników. Warto rozważyć zmiany w zakresie reprezentacji i prowadzenia spraw spółki. W innych przypadkach, można zastanowić się nad zmianą formy prawnej prowadzonej działalności poprzez przekształcenie spółki w typ, który lepiej będzie odpowiadać nowym warunkom.

 

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • analizę możliwości „wyjścia” ze spółki
  • udział w negocjacjach dotyczących sprzedaży udziałów (akcji)
  • przygotowanie oferty objęcia udziałów (akcji) w spółce
  • zredagowanie umowy sprzedaży udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków
  • dostosowanie zapisów umowy spółki w celu umożliwienia zmiany wspólnika lub przyjęcie nowego wspólnika
  • zmianę postanowień umownych regulujących sposób reprezentacji i prowadzenia spraw spółki

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Obsługa korporacyjna.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek