Umowy handlowe

Często przygotowanie nawet prostej umowy, która odzwierciedlałaby rzeczywistą wolę stron może przysporzyć wielu problemów. Sprawy nie ułatwia też konieczność należytego wyważenia i zabezpieczenia interesów kontrahentów.

Pomimo przyjętych schematów danych typów umów, sytuacja każdego Klienta jest inna. Dostosowujemy postanowienia umów do indywidualnych potrzeb, dbając o odpowiednią formę umowy i poprawny sposób jej zawarcia. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu zarówno wzorów umów do wielokrotnego wykorzystania, jak i rozbudowanych umów skrojonych pod jednorazową transakcję.

Konstruując umowę zgodną z wymogami formalnymi, pamiętamy o skutkach podatkowych i rachunkowych jej zawarcia.

Zespół naszych prawników jest gotowy pomóc Ci zwłaszcza w przygotowaniu następujących umów:

  • umowy przedwstępnej
  • umowy o dzieło
  • umowy zlecenia
  • umowy sprzedaży
  • umowy najmu
  • umowy pożyczki

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Połączenia spółek.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek.Doradztwo podatkowe