Przekształcenia spółek Poznań

przeksztalcenia spolek poznan

Procesy zmian form prawnych spółek oraz reorganizacji ich wewnętrznych struktur należą do jednych z najbardziej skomplikowanych w obszarze prawa handlowego. Warto jednak je rozważyć, ponieważ niosą za sobą szereg korzyści. Przekształcenie spółki w inną lub przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę umożliwia kontynuowanie działalności w zmienionej formie prawnej z zachowaniem dotychczasowych praw i zobowiązań. Dotyczy to także zdecydowanej większości zezwoleń, koncesji, ulg czy innych decyzji administracyjnych.

Dlaczego warto przekształcić spółkę?

Jedną z kluczowych zalet przekształcenia w spółkę jest wspomniana możliwość kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej, tyle że w innej formie prawnej. Co to tak naprawdę oznacza? Przede wszystkim spółka po przekształceniu pozostaje stroną zawartych dotychczas umów. Co do zasady, nie ma konieczności ich aneksowania czy zawierania nowych. W większości przypadków, spółka przekształcona nie musi też odnawiać decyzji administracyjnych lub pozwoleń. Większość przekształceń form prawnych pozwala również na zachowanie numeru REGON oraz NIP.

Kolejne korzyści zależą od tego w jaką spółkę dokonywane jest przekształcenie. Wśród najważniejszych wymienić można ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania (np. przy przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o.o.), jednokrotne opodatkowanie wspólników (np. przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę jawną), mniejszy stopień sformalizowania funkcjonowania spółki czy decydowania o wypłacie środków (np. przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę jawną lub komandytową). Specjaliści z naszej kancelarii z siedzibą w Poznaniu doradzają w przekształceniach spółek na terenie całej Polski.

Ile trwa przekształcenie spółki?

Czas trwania przekształcenia jest również uzależniony od rodzaju spółki, która ma zostać przekształcona i od formy, którą wspólnicy lub akcjonariusze zamierzają osiągnąć. Przykładowo, przekształcenie spółki jawnej w komandytową lub odwrotnie będzie krótszym procesem niż przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną. Niektóre z przekształceń wymagają udziału biegłego rewidenta, który bada sprawozdanie finansowe, podczas gdy inne przekształcenia mogą się odbyć bez niego.

Na czas procedur wpływ mają również niektóre umowy zawarte przez spółkę. Przykładowo, niektóre z umów kredytowych mogą wymagać uzyskania uprzedniej zgody banku na przekształcenie. Podobnie, wpływ na przedłużenie przekształcenia ma rodzaj majątku posiadanego przez spółkę. Za przykład mogą posłużyć nieruchomości, których „przeniesienie” w przypadku uznania za rolne może wymagać zgody odpowiedniego organu.

Wreszcie, czas przekształcenia uzależniony jest od obłożenia sądu rejestrowego rozpatrującego wniosek o przekształcenie.

Cała procedura, począwszy od weryfikacji stanu prawnego spółki aż do wpisania spółki w nowej formie prawnej do rejestru przedsiębiorców może zając od jednego do kilku miesięcy. Doradzamy Klientom z Poznania i całej Polski, aby przekształcenie przebiegło możliwie sprawnie.

Koszty przekształcenia spółki?

Często zadawanym pytaniem jest pytanie o koszty przekształcenia. Katalog opłat różni się w zależności od kierunku przekształcenia i sytuacji konkretnej spółki. Do podstawowych należą koszty notarialne wynoszące od kilkuset do kilku tysięcy złotych, opłaty sądowe w wysokości kilkuset złotych oraz wynagrodzenie biegłego rewidenta (nie zawsze jednak udział biegłego jest wymagany) wynoszące od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W procesie przekształcenia spółki mogą pojawić się koszty związane ze sporządzeniem sprawozdań finansowych czy innej dodatkowej pracy księgowości Klienta. Osobną kategorią kosztów są koszty podatkowe związane z przekształceniem. Są zależne od rodzaju przekształcenia oraz tego czy w wyniku przekształcenia następuje zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Więcej o kosztach przekształcenia w spółkę z o.o. pisaliśmy w naszych artykule Jakie są koszty przekształcenia w spółkę z o.o.?

 

Skontaktuj się z nami!

Nasze usługi w tym zakresie

Inne tagi

Biuro księgowe Poznań

Biuro księgowe Poznań

Biuro rachunkowe Poznań

Biuro rachunkowe Poznań

Doradca podatkowy Poznań

Doradca podatkowy Poznań

Doradztwo podatkowe Poznań

Doradztwo podatkowe Poznań

Kancelaria podatkowa Poznań

Kancelaria podatkowa Poznań

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Księgowość Poznań

Księgowość Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Spory wspólników Poznań

Spory wspólników Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zmiana wspólnika Poznań

Zmiana wspólnika Poznań