Spory wspólników Poznań

spory wspolnikow poznan

Rozbieżność co do wizji prowadzonej działalności, ostra wymiana zdań czy wpływ relacji osobistych mogą skutkować powstaniem konfliktów i sporów wspólników. Najlepszym, ponieważ najczęściej najprostszym i najtańszym, rozwiązaniem jest zażegnanie sporu wewnątrz spółki – bez udziału zewnętrznych doradców. W sytuacjach, w których dojście do porozumienia nie jest możliwe, warto skontaktować się ze specjalistą i sprawdzić, jak rozwiązać spór.

Jak przygotować się do sporu wspólników?

Konflikt w spółce może trwać bardzo długo. Stąd istotnym jest dobre przygotowanie i zaprojektowanie satysfakcjonującej nas strategii. Praca na tym etapie to m.in. weryfikacja dokumentacji spółki, zwłaszcza umowy spółki, innych istotnych umów, sprawozdań finansowych czy protokołów odbytych posiedzeń wspólników lub organów spółki. Niektórzy wspólnicy, zwłaszcza wspólnicy mniejszościowi, mogą być pozbawieni bieżącego dostępu do dokumentacji spółki i jej zebranie może wymagać więcej czasu.

Analiza dokumentacji pozwoli na określenie pozycji wspólnika w spółce – jego praw i uprawnień. Z drugiej strony, wspólnik będzie mógł ocenić jakie są zagrożenia w razie sporu – przykładowo może to być brak sojuszników, niemożliwość uzyskania odpowiedniej większości czy wymaganego kworum.

Znając swoją sytuację w spółce, wspólnik może wytyczyć cel, który chce osiągnąć w ramach sporu. Nie zawsze będzie to „wyjście” ze spółki poprzez sprzedaż udziałów. Nierzadko wspólnikom zależy na przejęciu spółki, wypłacie zaległej dywidendy, wykluczeniu ze spółki innego wspólnika, czy zablokowaniu niekorzystnych w ich ocenie działań któregoś ze wspólników. Nasi specjaliści z kancelarii z siedzibą w Poznaniu doradzają Klientom z całej Polski w rozwiązywaniu sporów wspólników.

Jak rozwiązać spór wspólników?

Sposoby rozwiązania sporów wspólników uzależnione są od celów wspólnika i sytuacji prawnej konkretnego wspólnika. Innymi możliwościami dysponuje wspólnik mniejszościowy, a innymi wspólnik posiadający większość w spółce. Inne szanse ma wspólnik, który może skupić wokół siebie sojuszników, a inne wspólnik osamotniony w swoich działaniach. Innymi rozwiązaniami może posłużyć się wspólnik z szerokimi uprawnieniami (np. prawo weta), niż ten, który dysponuje ograniczonymi kompetencjami w spółce.

W przypadku, gdy sporu nie udało się zażegnać w polubowny sposób, warto zwiększyć swoje szanse poprzez skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Nabiera to znaczenia szczególnie na etapie przygotowania odpowiedniej strategii procesowej i reprezentowania wspólnika w sądzie.

 

Skontaktuj się z nami!

Nasze usługi w tym zakresie

Inne tagi

Biuro księgowe Poznań

Biuro księgowe Poznań

Biuro rachunkowe Poznań

Biuro rachunkowe Poznań

Doradca podatkowy Poznań

Doradca podatkowy Poznań

Doradztwo podatkowe Poznań

Doradztwo podatkowe Poznań

Kancelaria podatkowa Poznań

Kancelaria podatkowa Poznań

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Księgowość Poznań

Księgowość Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Sprzedaż udziałów Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zmiana wspólnika Poznań

Zmiana wspólnika Poznań