Wyjście ze spółki Poznań

wyjscie ze spolki poznan

W niektórych sytuacjach wspólnicy nie są zainteresowani dalszym udziałem w spółce. Przyczyn takiej decyzji może być wiele. Przykładowo, w spółce może toczyć się konflikt między wspólnikami, wspólnicy planują przekazać spółkę swoim następcom lub otrzymali korzystną ofertę od zewnętrznego inwestora.

Jak wyjść ze spółki?

Sposobów „wyjścia” ze spółki jest wiele. Są one uzależnione m.in. od rodzaju spółki, celów wspólnika i przyczyn opuszczenia spółki. Na wybór sposobu pozbycia się udziałów, akcji czy ogółu praw i obowiązków w spółce ma wpływ także indywidualna sytuacja wspólnika, przysługujące mu uprawnienia, czy majątek posiadany przez spółkę. Stąd każdy przypadek warto zacząć od analizy sytuacji prawno-podatkowej wspólnika i samej spółki. Następnie, można rozważyć m.in. sprzedaż lub darowiznę udziałów (akcji), sprzedaż lub darowiznę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umorzenie udziałów (akcji), wypowiedzenie umowy spółki, przeprowadzenie procesu wyłączenia wspólnika ze spółki, czy też jej likwidację. Nasi specjaliści z kancelarii w Poznaniu, doradzają w wyborze korzystnego sposobu „wyjścia” ze spółki Klientom z całej Polski.

Ile trwa wyjście ze spółki?

Czas trwania „wyjścia” ze spółki jest z kolei zależny od sposobu jego przeprowadzenia. Odpowiedź na to pytanie daje zwykle weryfikacja stanu prawnego spółki oraz sytuacji wspólnika, który planuje opuścić spółkę. Na tym etapie warto wziąć pod uwagę skutki podatkowe projektowanego rozwiązania. Niektóre z możliwości będą skuteczne już z momentem ich podjęcia, np. zawarcia danej umowy, a na skutki innych trzeba będzie poczekać do wydania odpowiedniego postanowienia przez sąd rejestrowy. To wszystko sprawia, że „wyjście” ze spółki może zająć kilka dni lub kilka miesięcy.

Ile kosztuje wyjście ze spółki?

Podobnie jak w przypadku długości tego procesu, również koszty uzależnione są od wybranego sposobu opuszczenia spółki. Do najczęściej występujących kategorii kosztów należą koszty notarialne, opłaty sądowe, obciążenia podatkowe, wynagrodzenie prawników i doradców podatkowych, czy księgowości Klienta.

 

Skontaktuj się z nami!

Nasze usługi w tym zakresie

Inne tagi

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Obsługa prawna spółek Poznań

Obsługa prawna spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Spory wspólników Poznań

Spory wspólników Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zmiana wspólnika Poznań

Zmiana wspólnika Poznań