Sprzedaż udziałów

Doradzamy w transakcjach kupna i sprzedaży udziałów lub akcji. Reprezentujemy inwestorów chcących przystąpić do spółki, jak i wspólników zamierzających sprzedać swoje udziały lub akcje. Oferujemy pomoc w sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części.

Koordynujemy transakcje od samego początku, począwszy od przeprowadzenia badania stanu prawnego spółki (due diligence) z wykorzystaniem bezpiecznej infrastruktury Virtual Data Room. Bierzemy udział w spotkaniach z inwestorami oraz wspólnikami. Sporządzamy umowy i rejestrujemy zmiany w odpowiednich rejestrach i urzędach.

Nasza specjalizacja pozwala również na bezpieczne przeprowadzenie transakcji pod względem podatkowym i rachunkowym.

Co dokładnie możemy Ci zaoferować?

  • doradztwo w przygotowaniu spółki do sprzedaży i jej wycenie
  • pomoc w procesie badania spółki pod względem prawnym i podatkowym (due diligence)
  • opracowanie struktury sprzedaży ze wskazaniem skutków prawnych i podatkowych transakcji
  • przygotowanie wstępnych dokumentów transakcyjnych, listów intencyjnych lub umów przedwstępnych
  • zredagowanie dokumentacji finalizującej transakcje i zapewniającej rejestrację w rejestrze przedsiębiorców, domach lub biurach maklerskich oraz urzędach
  • pomoc w zabezpieczeniu zapłaty ceny sprzedaży

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Zmiana wspólnika.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek.Doradztwo podatkowe