Zmiana wspólnika Poznań

zmiana wspolnika poznan

Naturalnym elementem funkcjonowania spółki są zmiany w składzie osobowym wspólników. Zmiany mogą być spowodowane różnymi przyczynami. Wspólnicy czasami nie chcą kontynuować współpracy w spółce, decydują się przekazać udziały (akcje) swoim następcom lub dążą do pozyskania inwestora, który przystąpi do spółki.

Sposób zmiany wspólnika jest uzależniony od przyjętych założeń. Nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy sprzedaży udziałów (akcji), zwłaszcza w kontekście skutków podatkowych. Nasi specjaliści z kancelarii w Poznaniu doradzają Klientom w przeprowadzeniu zmiany wspólników na terenie całej Polski.

Jak przygotować się do zmiany wspólników?

Reorganizacja grona wspólników to tylko pozornie łatwy proces. Pierwszym krokiem jest szczegółowa weryfikacja stanu prawnego spółki, w tym zapisów umowy spółki, zawartych umów, otrzymanych dofinansowań oraz zbadanie jej stanu majątkowego. Zapisy umowne decydują o tym, czy w ogóle możliwa jest zmiana wspólnika oraz w jaki sposób ją przeprowadzić. Tryb ten różni się w spółkach osobowych (np. w spółce jawnej i komandytowej) i kapitałowych (np. w spółce z o.o.). Z kolei rodzaj składników majątkowych posiadanych przez spółkę może przesądzać o powodzeniu całej transakcji. Dobrym przykładem jest posiadanie przez spółkę nieruchomości rolnych. W określonych przypadkach mogą one utrudniać lub nawet uniemożliwiać przeprowadzenie danej reorganizacji.

Ile trwa zmiana wspólników w spółce?

Czas przeprowadzenia modyfikacji w gronie wspólników uzależniony jest od kilku czynników. Istotny wpływ ma w szczególności rodzaj planowanej zmiany (np. sprzedaż udziałów, przystąpienie nowego wspólnika), rodzaj spółki, w której dokonywana jest zmiana oraz wynik wstępnej analizy stanu prawnego spółki. Gdy wspólnicy są już zorientowani jaką zmianę chcą wdrożyć oraz z jakimi skutkami podatkowymi jest ona związana, cały proces może sprowadzać się do przygotowania właściwej umowy oraz wniosków do sądu i odpowiednich rejestrów – czyli ok. miesiąca, wliczając w to zarejestrowanie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie zawsze jednak sytuacja jest jasna i zazwyczaj wymaga wyboru najkorzystniejszego rozwiązania, na które może się składać szereg skomplikowanych czynności. Specjaliści z naszej kancelarii z siedzibą w Poznaniu pomagają w wyborze najlepszej alternatywy.

Koszty zmiany wspólnika

Nakłady finansowe związane z przeprowadzeniem zmiany są uzależnione nie tylko od sposobu jej wdrożenia, ale również od jej skutków podatkowych. Stąd przeprowadzenie analizy podatkowej pozwala na oszczędności dla samej spółki, wspólników oraz osób trzecich. Do standardowych kosztów należy doliczyć ponoszone opłaty notarialne oraz koszty sądowe.

 

Skontaktuj się z nami!

Nasze usługi w tym zakresie

Inne tagi

Biuro księgowe Poznań

Biuro księgowe Poznań

Biuro rachunkowe Poznań

Biuro rachunkowe Poznań

Doradca podatkowy Poznań

Doradca podatkowy Poznań

Doradztwo podatkowe Poznań

Doradztwo podatkowe Poznań

Kancelaria podatkowa Poznań

Kancelaria podatkowa Poznań

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Księgowość Poznań

Księgowość Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Spory wspólników Poznań

Spory wspólników Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zakładanie spółek Poznań