12 grudnia 2021

Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

Pewnym już jest, że od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdzie większość zmian związanych z Polskim Ładem. Jedną z kluczowych jest nowy sposób obliczania składki zdrowotnej dla osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź, ile wyniesie Twoja składka zdrowotna w 2022 r.!

Składka zdrowotna a ryczałt w 2021 r.

Obecnie składka zdrowotna na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawą jest natomiast zadeklarowana przez podatnika kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Minimalna składka w 2021 r. wynosiła zatem 381,81 zł miesięcznie i obowiązywała w tej wysokości przez cały rok.

Co istotne, podatnik może obniżyć podatek dochodowy o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może jednak przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. W praktyce, obecnie można odliczyć od podatku 328,78 zł.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej na ryczałcie w 2022 r.

Polski Ład wprowadza zmiany zarówno w sposobie obliczania składki zdrowotnej, jak i jej odliczenia od podatku dochodowego.

W okresie między lipcem a listopadem projekt Polskiego Ładu w zakresie ustalania składki zdrowotnej dla osób na ryczałcie zmieniał się kilka razy. Ostatecznie, postanowiono, że wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie zależna od wysokości uzyskiwanych przez podatnika przychodów.

Stawka składki zdrowotnej nie ulegnie zmianie, bo wciąż będzie wynosić 9% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru stanowić będzie natomiast:

 • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dla przedsiębiorcy, którego roczne przychody nie przekroczą 60.000 zł, a więc składka wyniesie ok. 320 zł miesięcznie,
 • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dla przedsiębiorcy, którego roczne przychody będą w przedziale od 60.000 zł do 300.000 zł, a więc składka wyniesie ok. 530 zł miesięcznie,
 • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dla przedsiębiorcy, którego roczne przychody przekroczą 300.000 zł, a więc składka wyniesie ok. 950 zł miesięcznie.

Przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie rozumie się dokładnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Obliczanie składki zdrowotnej na ryczałcie w praktyce

Jak wyliczenie składki zdrowotnej będzie wyglądało w praktyce? Przedsiębiorca będzie sumował przychody osiągnięte od początku roku. Następnie będzie stosował właściwą podstawę wymiaru składki zdrowotnej – w zależności od tego w jakim przedziale przychodów będzie się mieścił. Co istotne, jeśli okaże się, że w trakcie roku wraz ze wzrostem przychodów zmieniła się podstawa wymiaru składki, przedsiębiorca w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej będzie zobowiązany do dopłaty.

Przykład:

W okresie od stycznia do października 2022 r. łączne przychody przedsiębiorcy opodatkowanego na ryczałcie wynosiły 55.000 zł. Z uwagi na to, w tym okresie opłacał składkę zdrowotną w oparciu o 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc ok. 320 zł miesięcznie. W listopadzie 2022 r. przychody wzrosły do 62.000 zł. Od tego momentu, przedsiębiorca powinien opłacać składkę zdrowotną w oparciu o 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. ok. 530 zł miesięcznie. Natomiast w rozliczeniu rocznym będzie zobowiązany do dopłaty za miesiące, w których stosował niższą podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Odliczenie składki zdrowotnej na ryczałcie w 2022 r.

Kluczową zmianą w zakresie składki zdrowotnej dla wszystkich przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców rozliczających się na ryczałcie jest brak możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.

Oznacza to, że z jednej strony, dla wielu przedsiębiorców wzrośnie sama wysokość składki zdrowotnej, a z drugiej strony nie będą mogli jej odliczyć nawet w części od podatku dochodowego. Ekonomiczny ciężar składki zdrowotnej wzrośnie zatem z 53,03 zł miesięcznie do odpowiednio 320 zł, 530 zł a nawet 950 zł miesięcznie.

Więcej o zmianach, które wprowadza Polski Ład pisaliśmy w naszym artykule Polski Ład – przegląd istotnych zmian

 

Podstawa prawna: art. 79-81 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych, art. 27b ustawy o PIT, ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105).

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Obsługa korporacyjna Zakładanie spółek Ewidencja ryczałtu Doradztwo podatkowe

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Polski Ład – przegląd istotnych zmian

  12 grudnia 2021

  Polski Ład – przegląd istotnych zmian

  Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

  12 grudnia 2021

  Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

  Skontaktuj się