blog. komandytowa

Komandytowa - Prokurent i pełnomocnik

Komandytowa - Prokurent i pełnomocnik

Kto reprezentuje spółkę komandytową?

10 kwietnia 2022

Kto reprezentuje spółkę komandytową?