12 grudnia 2021

Polski Ład – przegląd istotnych zmian

polski ład kto zyska a kto straci

26 lipca 2021 r. ukazał się pierwszy projekt Polskiego Ładu. Przez kolejne miesiące był modyfikowany, aby w końcu w dniu 15 listopada 2021 r. zostać podpisany przez Prezydenta. Większość zmian wchodzi w życie już od 1 stycznia 2022 r. W naszym artykule prezentujemy przegląd istotnych zmian. Sprawdź, które zmiany dotyczą Ciebie!

Nowa kwota wolna od podatku i podwyższenie progu podatkowego

Kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do 30.000 zł dla podatników rozliczających podatek dochodowy według skali podatkowej. Oznacza to, że dochód w wysokości 30.000 zł nie będzie powodował obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Z wyższej kwoty wolnej od podatku wciąż nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się według 19% podatku liniowego.

polski lad skala podatkowa

Podwyższenie progu podatkowego w skali podatkowej

Polski Ład zakłada podwyższenie do 120.000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Obecnie według skali podatkowej dochody poniżej 85.528 zł rocznie opodatkowane są stawką 17%, a nadwyżka ponad 85.528 zł opodatkowana jest stawką 32%.  Podniesienie progu oznacza, że więcej osób zapłaci podatek według niżej stawki 17%. Paradoksalnie nie oznacza to, że w kieszeni podatnika zostanie zawsze więcej pieniędzy. Należy pamiętać, że korzyść podatkowa będzie niwelowana przez wzrost składki zdrowotnej.

Ulga dla klasy średniej

Ulga jest przeznaczona dla podatników, których dochody mieszczą się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie, czyli od 5.701 zł do 11.141 zł miesięcznie. Dochód jest rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne. Dokładna kwota ulgi jest wyliczana według ustawowo określonych wzorów i będzie pomniejszała dochód podlegający opodatkowaniu.

Z ulgi mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na umowy o prace oraz przedsiębiorcy opodatkowaniu wg skali podatkowej. Z odliczenia nie skorzystają zatrudnieni na umowach zlecenia i o dzieło.

Jak wygląda ulga dla klasy średniej w praktyce? Sprawdź na poniższym przykładzie!

polski lad ulga dla klasy sredniej

Składka zdrowotna

Zmieniają się zasady obliczania składki zdrowotnej. Dotychczas składka zdrowotna wynosiła 381,81 zł miesięcznie, z czego 328,78 zł było odliczane od podatku. Od 2022 r. sposób obliczania składki zdrowotnej będzie zależał od sposobu opodatkowania podatnika i wysokości jego dochodów lub przychodów.

W żadnym przypadku, składka nawet w części nie będzie mogła być odliczana od podatku!

Skala podatkowa > składka zdrowotna wyniesie 9% dochodu, nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (270 zł).

Podatek liniowy > składka zdrowotna wyniesie 4,9% dochodu, nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (270 zł).

Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnicy spółek komandytowych > podstawę obliczania składki zdrowotnej stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. ok. 530 zł miesięcznie.

Osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania (np. członkowie zarządu lub prokurenci, którym przyznano wynagrodzenie) > składka zdrowotna wyniesie 9% wynagrodzenia.

Ryczałt – roczne przychody:

 • do 60 tys. zł > 9% x 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie (ok. 320).
 • od 60 tys. do 300 tys. zł > 9% x 100 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie (ok. 530 zł).
 • powyżej 300 tys. zł > 9% x 180% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie (ok. 950 zł).

Obniżenie stawek ryczałtu

Polski Ład obniża stawki ryczałtu m.in. dla usług w zakresie opieki zdrowotnej (14%) oraz niektórych usług z obszaru IT, w tym programowania (12%). Do tej pory stawka wynosiła 15%.

Skutki podatkowe zatrudnienia „na czarno”

Polski Ład wprowadza rozwiązania mające na celu ograniczenie nielegalnego zatrudnienia. Pełną odpowiedzialność będzie ponosił pracodawca. Będzie ona polegała m.in. na tym, że przychodem pracodawcy będą przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia. Pracodawca będzie musiał także naliczyć składki należne od nielegalnego wynagrodzenia. Wypłacone kwoty nie będą natomiast stanowiły kosztów pracodawcy (zarówno kwota wynagrodzenia, jak i składek). Pracownik nie będzie odpowiadał za te zobowiązania.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Obecnie, gdy leasingobiorca wykupi leasingowany samochód po wycofaniu z działalności gospodarczej (do majątku prywatnego), przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej nastąpi po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu. Od 2022 r. przychód z takiej sprzedaży będzie przychodem z działalności gospodarczej w związku z czym będzie opodatkowany. Sprzedaż będzie nieopodatkowana dopiero po upływie 6 lat.

Zmiana w amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych – od 1 stycznia 2022 r. lub od 1 stycznia 2023 r.

Jedna ze zmian zakłada wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Co istotne, zmiany w zakresie amortyzacji mieszkań będą dotyczyć także najmu świadczonego w działalności gospodarczej – podatników opodatkowanych w formie skali podatkowej lub podatkiem liniowym oraz podatników CIT.

Zmiana dotyczy wszystkich, którzy po 1 stycznia 2022 r. nabędą lub wytworzą budynek lub lokal mieszkalny. Jednak podatnicy, którzy nabyli lub wytworzyli budynki lub lokale mieszkalne przed 1 stycznia 2022 r. mogą jeszcze do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tych budynków i lokali.

Przychodu z najmu prywatnego tylko na ryczałcie – od 1 stycznia 2023 r.

Obecnie przychody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane wg skali podatkowej lub na ryczałcie. Od 2023 r. domyślną i jedyną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego zostanie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obliczany na dotychczasowych zasadach:

8,5% do kwoty 100.000 zł

12,5% ponad kwotę 100.000 zł

Więcej o ustalaniu składki zdrowotnej dla osób opodatkowanych ryczałtem pisaliśmy w naszym artykule Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105)

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Obsługa korporacyjna Doradztwo podatkowe Założenie firmy lub spółki

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Polski Ład – przegląd istotnych zmian

  12 grudnia 2021

  Polski Ład – przegląd istotnych zmian

  Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

  12 grudnia 2021

  Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

  Skontaktuj się