Ewidencja ryczałtu

Z uwagi na zwiększenie limitu przychodów pozwalającego na skorzystanie z tej uproszczonej formy opodatkowania, ryczałt może być korzystnym wyborem dla szerokiego grona przedsiębiorców.

W ramach naszych usług świadczymy pomoc polegającą zwłaszcza na:

  • prowadzeniu Twojej ewidencji ryczałtu
  • weryfikacji dostarczanej dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym
  • obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy
  • prowadzeniu ewidencji dla potrzeb VAT
  • sporządzaniu deklaracji podatkowych dla podatku VAT oraz deklaracji rocznej dla podatku dochodowego
  • prowadzeniu innych ewidencji w zależności od potrzeb Klienta, w tym ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • dokonywaniu zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • reprezentowaniu przed urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • bieżącym doradztwie księgowym

Pozostałe usługi

.Księga przychodów i rozchodów.Pełna księgowość.Kadry i płace.Założenie firmy lub spółki