1 czerwca 2021

Jak sprzedać „udziały” w spółce jawnej?

Pomimo tego, że formalnie w spółce jawnej nie można wyróżnić kategorii „udziału”, a jedynie „ogół praw i obowiązków wspólnika” pojęcie to w rzeczywistości, zwłaszcza w kontekście transakcji sprzedaży, jest powszechnie stosowane. Sprawdź, jak dokonuje się sprzedaży „udziałów” w spółce jawnej, a także na co zwrócić szczególną uwagę! 

Weryfikacja umowy spółki

W pierwszej kolejności niezbędna jest weryfikacja treści umowy spółki jawnej. Sprzedaż ogółu praw i obowiązków wspólnika jest bowiem dopuszczalna jedynie, jeżeli możliwość taką przewidziano w umowie spółki. W przypadku braku stosownego postanowienia konieczna jest jej zmiana w tym zakresie. 

Zgoda wspólników

Co więcej, do skutecznego przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej potrzebna jest również pisemna zgoda wszystkich pozostałych wspólników. Także w tym aspekcie kluczowe znaczenie odgrywa umowa spółki, która może wprowadzać wymóg udzielenia zgody przez określoną większość wspólników albo pozwalać na sprzedaż nawet bez konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody. Warto zwrócić uwagę, że zgoda taka może zostać udzielona zarówno przed, jak i po zawarciu umowy sprzedaży, jednak rozporządzenie ogółem praw i obowiązków będzie wówczas skuteczne dopiero po jej wyrażeniu. 

Zawarcie umowy sprzedaży

Końcowy etap procesu sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika stanowi zawarcie umowy sprzedaży. Kodeks spółek handlowych nie zastrzega dla tej czynności wymogu zachowania formy szczególnej, a tym samym umowa ta może zostać zawarta w dowolnej formie. Jednak z uwagi na konieczność zgłoszenia przeprowadzonej transakcji do KRS umowę sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej należy zawrzeć w formie pisemnej. Natomiast w przypadku umowy spółki zawartej za pośrednictwem Internetu, także w takim trybie można rozporządzić przysługującym ogółem praw i obowiązków. Warto pamiętać, że dokonana sprzedaż jest skuteczna już od momentu zawarcia umowy, a wpis zmian w KRS służy jedynie jej potwierdzeniu. 

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy sprzedaży „udziałów” w spółce jawnej?

Transakcje sprzedaży ogółu praw i obowiązków warto poprzedzić weryfikacją działalności prowadzonej przez spółkę oraz majątku, który posiada. W pierwszym przypadku należy zwrócić uwagę m.in. na otrzymane przez spółkę dofinansowania, ponieważ niektóre z instytucji finansujących wymagają zawiadomienia lub nawet uzyskania uprzedniej zgody na taką transakcję. Natomiast w ramach weryfikacji majątku spółki, szczególnie ostrożnym należy być w sytuacji, gdy spółka posiada nieruchomości rolne.

Istotną kwestią jest także analiza skutków podatkowych transakcji sprzedaży „udziałów” w spółce jawnej, które nie zawsze są korzystne dla wspólnika wychodzącego ze spółki.

 

Podstawa prawna: art. 10 k.s.h., art. 3b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Zmiana wspólnika Sprzedaż udziałów Wyjście ze spółki Doradztwo podatkowe

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Jak sprzedać „udziały” w spółce jawnej?

  01 czerwca 2021

  Jak sprzedać „udziały” w spółce jawnej?

  Jak skonstruować firmę spółki jawnej?

  29 kwietnia 2021

  Jak skonstruować firmę spółki jawnej?

  Skontaktuj się