29 kwietnia 2021

Jak skonstruować firmę spółki jawnej?

Spółka jawna prowadzi działalność pod własną firmą. Nie oznacza to jednak, że firma ta może mieć dowolne brzmienie. Sprawdź co musi, a co może zawierać firma spółki jawnej.

Co musi zawierać firma spółki jawnej?

Firma spółki jawnej musi zawierać nazwiska lub firmy wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka jawna”. Oznacza to, że firma może zawierać nazwisko jednego wspólnika np. Kowalski spółka jawna lub firmę jednego wspólnika np. ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Firma spółki jawnej może też zawierać nazwisko (lub firmę) kilku lub wszystkich wspólników np. Kowalski i Nowak spółka jawna.

Jak poprawnie wpisać nazwisko lub firmę?

Brzmienie nazwisk wspólników umieszczonych w firmie spółki jawnej powinno być zgodnie z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego. K.s.h. wymaga umieszczenia samych nazwisk – bez imion bądź pierwszych liter imion wspólników. Umieszczenie ich, podobnie jak pseudonimów wspólników, jest jednak dopuszczalne i zależy od woli wspólników. Firma wspólnika będącego jednostką organizacyjną (np. spółką z o.o.) powinna natomiast być zgodna z brzmieniem przyjętym w jej umowie lub statucie i ujawnionym w rejestrze, do którego została wpisana – najczęściej będzie to rejestr przedsiębiorców.

Istotne, by w przypadku wpisania firmy jednostki organizacyjnej, zamieścić jej pełną firmę. Niedopuszczalne jest skrócenie firmy wspólnika w firmie spółki jawnej. Poprawny będzie zatem zapis: ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, a niepoprawny zapis: ABC sp. z o.o. spółka jawna.

Obowiązkowe dodatki w firmie spółki jawnej

Obowiązkowym dodatkiem jest wspomniane już wskazanie na formę prawną. W tym przypadku chodzi o dodatek „spółka jawna”. Dopuszczalne jest by dodatek ten został zamieszczony na początku lub na końcu firmy, chociaż w praktyce pojawia się zwykle na końcu. Niedopuszczalna jest natomiast zmiana brzmienia tego dodatku czy zmiana kolejności wyrazów np. jawna spółka lub wplatanie między nimi dodatkowych wyrazów np. spółka Nowak jawna. Niektóre sytuacje wymagają dodania innych obowiązkowych dodatków. Przykładowo, w okresie likwidacji spółka powinna posługiwać się dodatkiem „w likwidacji”, a w okresie następującym po przekształceniu, odpowiednią informacją wskazującą na wcześniejsze brzmienie firmy.

Dopuszczalne dodatki w firmie spółki jawnej

Poza obowiązkowymi dodatkami, firma spółki jawnej może zawierać inne określenia dowolnie obrane, wskazujące zwłaszcza na przedmiot działalności lub siedzibę, np. Nowak Skup Metali spółka jawna lub Kowalski Poznań spółka jawna. Dopuszczalne jest także zamieszczenie tzw. określeń fantazyjnych, nawiązujących np. do nazwy uprzednio prowadzonego przedsiębiorstwa.

Skracanie firmy spółki jawnej

Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem dodatku wskazującego na formę prawną spółki, przez używanie określenia “sp. j.”. Natomiast niedopuszczalnym jest skracanie rdzenia firmy poprzez podawanie nazwisk wspólników w skróconej formie, np. Kow. sp. j. (zamiast Kowalski sp. j.) lub podawanie jedynie pierwszego członu nazwiska dwuczłonowego.

Większą swobodę wspólnicy mają w skracaniu dodatkowych wyrazów, które chcą zawrzeć w firmie spółki jawnej. Przykładem jest słynne PPHU, zamiast Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe czy PHU, zamiast Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. Istotne, żeby skrócone wyrazy były zrozumiałe dla odbiorców.

 

Podstawa prawna: art. 8 k.s.h., art. 22 k.s.h., art. 24 k.s.h., art. 25 k.s.h., art. 74 § 4 k.s.h., art. 554 k.s.h., art. 435 § 2 k.c., art. 435 § 3 k.c. w zw. z art. 331 § 1 k.c.

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Zakładanie spółek

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Jak sprzedać „udziały” w spółce jawnej?

  01 czerwca 2021

  Jak sprzedać „udziały” w spółce jawnej?

  Jak skonstruować firmę spółki jawnej?

  29 kwietnia 2021

  Jak skonstruować firmę spółki jawnej?

  Skontaktuj się