Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

przeksztalcenie dzialalnosci w spolke z o.o.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą przekształcić się w jednoosobową spółkę z o.o. Przekształcenie umożliwia kontynuowanie działalności w zmienionej formie prawnej z zachowaniem dotychczasowych praw i zobowiązań. Dotyczy to także zdecydowanej większości zezwoleń, koncesji, ulg czy innych decyzji administracyjnych.

Sprawdź, jakie etapy składają się na proces przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.!

  • Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta

Przekształcenie przedsiębiorcy wymaga udziału biegłego rewidenta. Będzie on badał plan przekształcenia pod względem jego poprawności i rzetelności. Biegłego wyznacza sąd rejestrowy. Trwa to zazwyczaj kilka tygodni, dlatego wniosek warto złożyć dość wcześnie, co przyspieszy cały proces przekształcenia.

  • Przygotowanie planu przekształcenia

Plan przekształcenia to naszym zdaniem najbardziej istotny dokument w całym procesie. Stąd ważne jest by sporządzić go rzetelnie oraz z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Plan przekształcenia wraz z załącznikami zawiera wycenę składników majątku przedsiębiorcy, sprawozdanie finansowe i oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Załącznikiem do planu jest także projekt aktu założycielskiego spółki z o.o. (w przypadku spółek jednoosobowych mówimy o akcie założycielskim, a nie o umowie spółki). Zazwyczaj nie odbiega on zbytnio treścią od końcowej wersji. Istotne jest zatem precyzyjne zaprojektowanie jego postanowień właśnie na tym etapie. Plan przekształcenia jest przyjmowany w formie aktu notarialnego.

  • Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy

Po wydaniu pozytywnej opinii przez biegłego, kolejnym ruchem przekształcanego przedsiębiorcy jest złożenie oświadczenia o przekształceniu. W tym momencie jest również zawierana umowa spółki z o.o. oraz zostają powołani członkowie zarządu i organów nadzoru, jeśli te ostatnie zostały ustanowione w umowie spółki. Oświadczenie o przekształceniu wymaga, podobnie jak plan przekształcenia, formy aktu notarialnego.

  • Złożenie wniosku o wpis spółki przekształconej w rejestrze przedsiębiorców

Następnie zostaje przygotowany wniosek o wpis spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców. Wniosek składany jest na urzędowych formularzach. Dołącza się do niego szereg załączników. Warto rozważyć złożenie prośby o dokonanie wpisu przekształcenia w określonym dniu, co uprości rozliczenia księgowe związane ze zmianą formy prawnej.

  • Wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Dzień, w którym sąd rejestrowy dokonuje wpisu przekształcenia nazywany jest dniem przekształcenia. W tym momencie spółka z o.o. rozpoczyna działalność. Od tego momentu przedsiębiorcą jest sama spółka, a nie przekształcony przedsiębiorca. Spółka ma swój własny majątek, odrębny od majątku wspólników spółki z o.o. Spółka ma również osobowość prawną. Nie tylko dysponuje więc swoim majątkiem, ale wszelkie uzyskiwane przez nią przychody będą wpływały do jej kasy. Natomiast wszelkie wydatki będzie ponosiła na swój rachunek. Od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców może także być stroną postępowań sądowych – pozywać i być pozywana. Więcej na temat tego, na co zwrócić uwagę po przekształceniu pisaliśmy w naszym artykule O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

  • Ogłoszenie o przekształceniu

Po wpisie spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców, zarząd spółki powinien ogłosić o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o. Dokonuje tego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. – najczęstsze pytania

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na kilka najczęściej pojawiających się pytań związanych z przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

  • Kiedy warto się przekształcić w spółkę z o.o.?

Wybór spółki z o.o. lub innej formy prowadzenia działalności powinien być poprzedzony analizą indywidualnej sytuacji danej firmy. Dopiero w jej wyniku przedsiębiorca powinien podjąć decyzję o przekształceniu. Wśród zalet spółki z o.o. mających wpływ na tę decyzję wymienia się możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania, przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży, umożliwienie wejścia do spółki inwestora i pozyskanie dofinansowania, zapewnienie udziału w spółce jej pracownikom, wdrożenie planu sukcesyjnego czy działania w ramach restrukturyzacji grupy spółek.

  • Ile trwa przekształcenie działalności w spółkę z o.o.?

Standardowe przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. trwa ok. 2,5-3 miesięcy. Czas procedury zależy od analizy przedsiębiorstwa, zwłaszcza zawartych umów i posiadanych składników majątkowych. Na czas przekształcenia ma również wpływ sprawność współpracy księgowości, prawników, doradców podatkowych oraz biegłego rewidenta. Niezależnym czynnikiem od przedsiębiorcy jest czas rozpoznawania składanych wniosków przez sąd rejestrowy. Często zależy on od aktualnego obciążenia sądu.

  • Ile kosztuje przekształcenie w spółkę z o.o.?

Na łączny koszt przekształcenia składa się koszt opłat sądowych i za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszt czynności notarialnych oraz koszty wydania opinii biegłego rewidenta i obsługi prawno-podatkowej całego procesu. Więcej o kosztach pisaliśmy w naszym artykule Jakie są koszty przekształcenia w spółkę z o.o.?

Nasze usługi w tym zakresie

Inne tagi

Biuro księgowe Poznań

Biuro księgowe Poznań

Biuro rachunkowe Poznań

Biuro rachunkowe Poznań

Doradca podatkowy Poznań

Doradca podatkowy Poznań

Doradztwo podatkowe Poznań

Doradztwo podatkowe Poznań

Kancelaria podatkowa Poznań

Kancelaria podatkowa Poznań

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Księgowość Poznań

Księgowość Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Likwidacja spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Spory wspólników Poznań

Spory wspólników Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zmiana wspólnika Poznań

Zmiana wspólnika Poznań