Kancelaria prawna Chodzież

Jesteśmy zespołem specjalistów od spółek i podatków. Doradzamy przedsiębiorcom w wyborze formy opodatkowania i prawnej formy prowadzenia działalności. Jeden z naszych oddziałów mieści się w Chodzieży, przy czym świadczymy usługi dla Klientów z całej Polski.

Kto może skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Swoje usługi kierujemy do przyszłych i obecnych przedsiębiorców, niezależnie od tego czy prowadzą mały biznes czy duże przedsiębiorstwo. Wspieramy osoby fizyczne, które dopiero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i podmioty prowadzące już taką działalność. Kancelaria adresuje swoje usługi także do spółek, w szczególności spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Doradzamy również wspólnikom spółek, w tym komandytariuszom, komplementariuszom oraz akcjonariuszom.

W jakich sprawach warto skontaktować sią z kancelarią prawną?

Wspieramy Klientów już od momentu wyboru właściwej formy opodatkowania i formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Doradzamy w bieżącym funkcjonowaniu biznesu, obsługujemy prawnie transakcje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz przeprowadzamy reorganizację struktur prowadzonej działalności gospodarczej. Oferujemy usługi w zakresie zakładania firmy i rejestracji spółek, przekształceń jednoosobowych działalności gospodarczych, przekształceń spółek, wnoszenia lub wycofywania wkładów w spółkach czy podwyższenia kapitału zakładowego. Pomagamy w procesach sprzedaży udziałów lub ogółów praw i obowiązków oraz kompleksowo obsługujemy procesy likwidacji spółek. Nasze usługi obejmują również wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, w tym opiniowanie i przygotowywanie umów, przygotowywanie projektów uchwał i innej dokumentacji w zależności od potrzeb.

W którym momencie skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Naszym zdaniem, warto skontaktować się z doradcami jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Analiza założeń przyszłego przedsiębiorcy, czy przyszłych wspólników, pozwoli na optymalne dobranie zarówno formy prawnej przyszłego działalności, jak i korzystnego sposobu opodatkowania. Przed rozpoczęciem działalności pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników, zwłaszcza w kontekście tak szybko zmieniających się regulacji prawnych. Wspieramy przedsiębiorców, w tym spółki także w już prowadzonej działalności. Doradzamy zarówno w bieżących sprawach związanych z prowadzonym biznesem, jak i w rzadziej występujących sytuacjach – np. w związku ze sprzedażą udziałów czy przekształceniem.

Jakie są koszty usług kancelarii prawnej?

Koszty świadczonych usług są zależne od zakresu wykonywanych czynności. Inny nakład pracy jest związany z udzieleniem jednorazowej porady prawno-podatkowej, a inny w przypadku przeprowadzenia skomplikowanej reorganizacji struktur przedsiębiorstwa. W każdym przypadku odpowiadają jednak rzeczywistemu nakładowi pracy i są uprzednio zatwierdzane przez Klienta.

Nasze usługi w tym zakresie

Inne tagi

Biuro rachunkowe Chodzież

Biuro rachunkowe

Doradca podatkowy Chodzież

Doradca podatkowy

Kancelaria prawna Chodzież

Kancelaria prawna

Księgowość Chodzież

Księgowość