Kadry i płace

Specjaliści do spraw kadr i płac pomogą Ci w prowadzeniu rozliczeń z pracownikami, ewidencji czasu pracy oraz doradzą w kwestiach związanych z zatrudnieniem.

Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie teczek osobowych – dokumentacji kadrowej
  • rejestrację i dokonywanie zmian w dokumentacji na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • kontrolowanie terminów w umowach o pracę, szkoleń, badań okresowych, wymiarów i limitów urlopów, wystawianie świadectw pracy i innych zaświadczeń dla pracowników
  • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • sporządzanie okresowych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, listy płac oraz raportów płacowych
  • przygotowanie i przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymaganych deklaracji
  • sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
  • dostarczanie informacji przeznaczonych dla pracowników o naliczonym wynagrodzeniu
  • reprezentowanie Klienta podczas inspekcji Państwowej Inspekcji Pracy i kontroli
  • doradztwo w bieżących sprawach kadrowych i płacowych

Pozostałe usługi

.Ewidencja ryczałtu.Księga przychodów i rozchodów.Pełna księgowość.Założenie firmy lub spółki