Księga przychodów i rozchodów

Nasi specjaliści poprowadzą dla Ciebie księgę przychodów i rozchodów – jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia ewidencji księgowej.

W zakres naszych usług wchodzi w szczególności:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • weryfikacja dostarczanej dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
  • przygotowanie rozliczeń w zakresie VAT oraz podatku dochodowego
  • sporządzenie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zeznań, zestawień oraz deklaracji
  • reprezentowanie przed urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • szybki dostęp do bieżącego doradztwa księgowego

Pozostałe usługi

.Ewidencja ryczałtu.Pełna księgowość.Kadry i płace.Założenie firmy lub spółki