13 grudnia 2021

Polski Ład – składka zdrowotna w spółce komandytowej i jednoosobowej spółce z o.o.

Od stycznia 2022 r. będą obowiązywać nowe zasady wymiaru składki zdrowotnej. Zmianie ulegnie nie tylko sposób obliczania składki, ale także możliwość jej odliczenia od podatku dochodowego. Zmiany będą dotyczyły również wspólników spółek komandytowych oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Składka zdrowotna w 2021 r.

Zasady obliczania składki zdrowotnej dla wspólników spółki komandytowej oraz wspólników jednoosobowych spółek z o.o. są w 2021 r. analogiczne. Podstawę wymiaru składki stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce, minimalna składka zdrowotna wynosi 381,81 zł miesięcznie.

Co istotne, w 2021 r. wspólnicy spółki komandytowej i jednoosobowej spółki z o.o. nie zawsze mogą odliczyć zapłaconą składkę zdrowotną od podatku. Mogą to zrobić, jeśli przykładowo prowadzą jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą. Wówczas odliczenie części składki zdrowotnej od podatku dochodowego wynosi 7,75% podstawy jej wymiaru. Oznacza to, że od podatku można obecnie odliczyć 328,78 zł miesięcznie. Ekonomiczny koszt składki zdrowotnej wynosi zatem 53,03 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna w 2022 r.

Z początkiem stycznia 2022 r. zmienią się zasady obliczania składki zdrowotnej dla osób opodatkowanych według skali podatkowej (17% i 32%), w ramach podatku liniowego (19%), czy opodatkowujących swój przychód na ryczałcie. Wysokość składki zdrowotnej będzie zależała od sposobu opodatkowania oraz wysokości dochodów lub przychodów.

Z uwagi na to, że od 2021 r. spółki komandytowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, zasady te nie będą miały zastosowania do ustalania składki zdrowotnej przez jej wspólników. Dla nich podstawą obliczania składki zdrowotnej będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Prognozuje się, że będzie o ok. 530 zł miesięcznie.

Analogiczne zasady znajdą zastosowanie dla wspólników jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych będących podatnikami CIT oraz osób współpracujących.

Natomiast o składce zdrowotnej  dla osób opodatkowanych na zasadach ogólnych pisaliśmy w artykule Polski Ład – składka zdrowotna a skala podatkowa i podatek liniowy

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku w 2022 r.

Drugą ze zmian dotyczących składki zdrowotnej jest brak możliwości odliczenia nawet części zapłaconej składki od podatku dochodowego. Zmiana dotyczy zarówno przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, podatku liniowym, ryczałcie, jak i wspólników spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o.

Oznacza to, że nawet jeśli wspólnik spółki komandytowej mógł odliczyć część składki zdrowotnej od podatku (bo np. prowadził jednocześnie działalność gospodarczą), to od 2022 r. nie będzie takiej możliwości. W praktyce, ekonomiczny ciężar składki zdrowotnej wzrośnie.

Powyższe oraz inne zmiany, które wprowadzi Polski Ład opisaliśmy szerzej w naszym artykule Polski Ład – przegląd istotnych zmian

 

Podstawa prawna: art. 79-81 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych, ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105).

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Doradztwo podatkowe

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Polski Ład – przegląd istotnych zmian

  12 grudnia 2021

  Polski Ład – przegląd istotnych zmian

  Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

  12 grudnia 2021

  Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

  Skontaktuj się