12 grudnia 2021

Polski Ład – składka zdrowotna a skala podatkowa i podatek liniowy

Już od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe zasady obliczania składki zdrowotnej oraz jej odliczenia od podatku dochodowego. Zmiany dotyczą także przedsiębiorców opodatkowujących swoje dochody w oparciu o skalę podatkową oraz podatek liniowy. Poniżej prezentujemy istotne założenia Polskiego Ładu w tym zakresie.

Składka zdrowotna a skala podatkowa i podatek liniowy w 2021 r.

W 2021 r. składka zdrowotna na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach skali podatkowej lub podatku liniowym wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawę wymiaru stanowi natomiast zadeklarowana przez podatnika kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że w 2021 r. minimalna składka zdrowotna wynosi 381,81 zł miesięcznie.

Przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej lub podatku liniowy w 2021 r. mogą obniżyć podatek dochodowy o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może jednak przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dokładna kwota, którą można odliczyć od podatku wynosi zatem 328,78 zł.

O zmianach dla osób opodatkowanych na ryczałcie pisaliśmy w naszym artykule Polski ład – składka zdrowotna a ryczałt

Składka zdrowotna a skala podatkowa w 2022 r.

Z początkiem stycznia 2022 r. nastąpi zmiana sposobu obliczania składki zdrowotnej dla osób opodatkowanych na skali podatkowej (17% i 32%). Tacy przedsiębiorcy będą płacili składkę zdrowotną w wysokości 9% osiągniętego dochodu, przy czym kwota składki zdrowotnej nie będzie mogła być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3.000 zł, w związku z czym minimalna składka zdrowotna wyniesie 270 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna a podatek liniowy w 2022 r.

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej nie ominą także osób opodatkowujących swoje dochody w ramach podatku liniowego (19%). W ich przypadku składka zdrowotna wyniesie 4,9% uzyskanego dochodu. Podobnie, jak w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2022 r. będzie to 270 zł miesięcznie.

Sposób wyliczenia składki zdrowotnej zmienia się także dla osób opodatkowanych na ryczałcie. Jak? Sprawdź w naszym artykule

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku w 2022 r.

Uzależnienie wysokość składki zdrowotnej od wysokości osiąganych dochodów to nie jedyna zmiana dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala podatkowa) lub podatku liniowym. Dotkliwą zmianą będzie bowiem brak możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Oznacza to, że wielu przedsiębiorców oprócz samego wzrostu składki zdrowotnej będzie musiało wziąć pod uwagę, że nie będą mogli jej odliczyć nawet w części od podatku. Tym samym, ekonomiczny ciężar składki zdrowotnej wzrośnie z 53,03 zł w 2021 r. do co najmniej 270 zł (w przypadku jej wyliczenia w oparciu o minimalne wynagrodzenie). Górny limit składki zdrowotnej nie został natomiast ustalony.

Czy inne zmiany zrekompensują przedsiębiorcom podwyżkę składki zdrowotnej?

Polski Ład obejmuje także zmiany, które dla wielu przedsiębiorców mogą okazać się korzystne. Przykładem może być podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania do 30.000 zł. Oznacza to, że do kwoty dochodu w wysokości 30.000 zł podatnicy nie zapłacą podatku dochodowego. Zmiana ta dotyczy jednak tylko osób opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Druga z istotnych zmian dla podatników rozliczających się na skali to podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł. Zmiana oznacza, że do tej kwoty dochody będą opodatkowane według stawki 17% (z uwzględnieniem kwoty wolnej od opodatkowania).

Powyższe oraz inne zmiany, które wprowadzi Polski Ład opisaliśmy szerzej w naszym artykule Polski Ład – przegląd istotnych zmian

 

Podstawa prawna: art. 79-81 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych, ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105).

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Doradztwo podatkowe

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Polski Ład – przegląd istotnych zmian

  12 grudnia 2021

  Polski Ład – przegląd istotnych zmian

  Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

  12 grudnia 2021

  Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

  Skontaktuj się