21 sierpnia 2021

Złożenie wniosku o rejestrację spółki z o.o. po 1 lipca 2021

Z dniem 1 lipca 2021 roku procedura rejestracji spółki z o.o. uległa pełnej elektronizacji. Niezależnie od tego, jak spółka jest zakładana, wniosek o jej rejestrację składany będzie Internetowo – albo przez system S24 albo za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Z naszego artykułu dowiesz się jak poprawnie złożyć wniosek o rejestrację spółki z o.o., której umowę zawarto u notariusza.

Co zmienia nowelizacja postępowania przed KRS?

Wprowadzona nowelizacja sprawia, że każdy wniosek o rejestrację spółki z o.o. zakładanej w drodze aktu notarialnego będzie musiał zostać złożony za pomocą nowego systemu teleinformatycznego PRS – Portalu Rejestrów Sądowych. Zarówno sam wniosek, jak i dokumenty, które muszą zostać do niego dołączone składane są obligatoryjnie drogą Internetową, o czym więcej możesz również przeczytać w naszym artykule Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

Warto zaznaczyć, że wniosek o rejestrację spółki złożony w innej formie zostanie przez sąd zwrócony bez wezwania do uzupełnienia braków.  

Jak złożyć wniosek o rejestrację spółki w PRS?

W celu poprawnego złożenia wniosku o wpis spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców, osoba uprawniona do jego złożenia musi posiadać konto w systemie PRS, za pośrednictwem którego można przygotować wniosek o rejestrację spółki. Konieczne będzie posiadanie również kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego albo podpisu osobistego.

Aby wypełnić wniosek o rejestrację spółki z o.o. należy wybrać opcję „e-formularze KRS” a następnie wybrać wniosek o rejestrację i odszukać opcję „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek wypełniany jest poprzez wprowadzanie wymaganych informacji zgodnie z zapisami umowy spółki i nie jest konieczne dodawanie do niego żadnego innego formularza w postaci elektronicznej.

Załączniki do wniosku

Załączniki do wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców należy dołączyć w formie skanów. Skany mogą zostać dołączone w formie elektronicznie poświadczonej przez notariusza lub występującego w sprawie adwokata lub radcę prawnego. W przypadku gdy wniosek nie jest składany z pomocą profesjonalnego pełnomocnika, oryginały dokumentów bądź ich urzędowo poświadczone odpisy należy przesłać do sądu w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

załączniki do wniosku o rejestrację spółki z o.o.

Przed wysłaniem wniosku do sądu, należy również go opłacić za pośrednictwem systemu PRS. Po dokonaniu opłaty, należy pamiętać o złożeniu wniosku. Nie jest on automatycznie wysyłany jak w przypadku systemu s24.

Podstawa prawna: art. 167 § 1 i § 2, art. 19a ust. 5 i ust. 5d ustawy o KRS, art. 9 ustawy o KRS, art. 10 ust. 1 – 1b ustawy o KRS, art. 6941 k.p.c.

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Założenie firmy lub spółki Doradztwo podatkowe Obsługa korporacyjna Pełna księgowość

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  29 czerwca 2021

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  09 lipca 2021

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  Skontaktuj się