12 maja 2021

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. w 5 krokach

Wraz z rozwojem swojej firmy przedsiębiorcy prowadzący biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bardzo często decydują się na jej przekształcenie. Sprawdź, jakie są poszczególne etapy procesu przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o.! 

Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta

Pierwszym krokiem przekształcanego przedsiębiorcy powinno być złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia. Warto pamiętać o możliwości wskazania we wniosku osoby konkretnego biegłego rewidenta, który jest znany przedsiębiorcy, co w znacznym stopniu może usprawnić proces przekształcenia. 

Przygotowanie planu przekształcenia

Następny krok stanowi przygotowanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w formie aktu notarialnego. Należy do niego obowiązkowo załączyć projekt oświadczenia o przekształceniu, projekt aktu założycielskiego spółki z o.o., wycenę składników majątku należących do przedsiębiorcy oraz sprawozdanie finansowe sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przygotowanie planu przekształcenia (tym samym, jeżeli plan przekształcenia podpisywany jest w lutym, to sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone na dowolnie wybrany dzień w styczniu). 

Przygotowany w taki sposób plan przekształcenia podlega badaniu przez wyznaczonego wcześniej biegłego rewidenta, który składa go wraz ze swoją opinią do sądu rejestrowego. 

Złożenie oświadczenia o przekształceniu działalności gospodarczej

Trzecim etapem procedury przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy w formie aktu notarialnego. Dochodzi wówczas również do zawarcia umowy spółki z o.o., a także powołania członków zarządu oraz członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (o ile organy nadzoru zostały przewidziane w umowie spółki). 

Złożenie wniosku do KRS

Kolejny krok stanowi złożenie wniosku do KRS o rejestrację przekształcenia. Wniosek taki powinien zostać przygotowany na przeznaczonych do tego formularzach udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także powinien obejmować wymagane przez prawo załączniki. 

Ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy w MSiG

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. dochodzi do skutku z momentem wpisu spółki z o.o. do KRS. Zarząd spółki z o.o. powinien wtedy dokonać ogłoszenia o przeprowadzonym przekształceniu przedsiębiorcy w MSiG.

O innych sposobach przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę pisaliśmy w naszym artykule Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

 

Podstawa prawna: art. 5841 k.s.h., art. 5845– 5849 k.s.h., art. 58411– 58412 k.s.h.

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Przekształcenia spółek Doradztwo podatkowe

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

  16 marca 2022

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

  O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

  17 czerwca 2021

  O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

  Skontaktuj się