13 maja 2021

Kto może się przekształcić w spółkę z o.o.?

Jedną z dostępnych form reorganizacji prowadzonej działalności gospodarczej jest przekształcenie, a w szczególności przekształcenie w spółkę z o.o. Z naszego artykułu dowiesz się jakie podmioty mogą zostać przekształcone w spółkę z o.o. 

Spółki prawa handlowego

Przepisy pozwalają, aby każdy typ spółki prawa handlowego mógł zostać przekształcony w spółkę z o.o. Tym samym możliwe jest przekształcenie innej spółki kapitałowej tj. spółki akcyjnej, jak i spółek osobowych, do grona których zalicza się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną. Należy jednak pamiętać o przewidzianych ograniczeniach, niedopuszczalne jest bowiem przekształcenie spółki w upadłości, jak również spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna

Możliwością przekształcenia w spółkę z o.o. zostali objęci również przedsiębiorcy wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą. W tym przypadku jedynym wspólnikiem spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia stanie się właśnie ten przedsiębiorca. O tym jak wygląda procedura przekształcenia przedsiębiorcy przeczytasz w artykule Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. w 5 krokach 

Przekształceniu w spółkę z o.o. podlega także spółka cywilna. Chociaż nie jest ona odrębnym podmiotem prawa, a jedynie umową zawartą przez jej wspólników, to przepisy jednoznacznie umożliwiają przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. 

Mimo że opcja przekształcenia w spółkę z o.o. została przewidziana dla stosunkowo szerokiej grupy podmiotów, warto mieć na uwadze, że grupa ta ma charakter zamknięty. W związku z tym nie ma możliwości przekształcenia w spółkę z o.o. podmiotów spoza tego grona np. spółdzielni lub stowarzyszeń. 

 

Podstawa prawna: art. 551 k.s.h. 

Skontaktuj się  Poznaj autora
  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz
  Nasze usługi w tym zakresie: Przekształcenia spółek Doradztwo podatkowe

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

  16 marca 2022

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
  O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

  17 czerwca 2021

  O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?
  Skontaktuj się