23 maja 2021

Firma spółki z o.o. – co to jest i jak ją skonstruować?

firma spolki z o.o. - co to jest

Każda spółka z o.o. ma swoją firmę. Firmą spółki jest jej nazwa, czyli oznaczenie pozwalające odróżnić daną spółkę od innych podmiotów prowadzących działalność. Z naszego artykułu dowiesz się jak poprawnie skonstruować firmę spółki z o.o. 

Elementy firmy spółki z o.o.

Firma spółki z o.o. składa się z dwóch elementów – korpusu oraz oznaczenia formy prawnej. Korpus to element najbardziej charakterystyczny, dzięki któremu firma może indywidualizować daną spółkę na rynku. Przyszli wspólnicy mają dużą swobodę w wyborze korpusu firmy – może on mieć charakter fantazyjny (mogą to być dowolne, symboliczne dla kogoś słowa, np. pierwsze litery określające przedmiot działalności czy inicjały wspólników), osobowy (utworzony z nazwisk lub pseudonimów wspólników), rzeczowy (wskazujący na przedmiot lub miejsce działalności, np. Kopalnie Wielkopolskie), czy też stanowić połączenie tych elementów. Korpus może zostać skonstruowany w języku innym niż polski, przy czym nie powinien wprowadzać odbiorców w błąd. Obowiązkowym dodatkiem jest oznaczenie formy prawnej. Firma spółki musi zawierać oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. z o.o.” lub „spółka z o.o.”. Dodatek, a także jego skrót muszą być sformułowane w języku polskim. 

Czy można umieścić nazwisko w firmie spółki z o.o.?

Tak, jest to dopuszczalne, jednak podlega ograniczeniom. Firma spółki z o.o. może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością spółki. Może to być zarówno wspólnik jak i osoba trzecia, jednak w przypadku tej ostatniej trudniej będzie wykazać związek z powstaniem lub działalnością spółki. Nadto, należy uzyskać pisemną zgodę osoby, której nazwisko lub pseudonim ma znaleźć się w firmie spółki. W razie śmierci tej osoby, potrzebna będzie zgoda jej małżonka i dzieci. 

Dodatki nieobowiązkowe w firmie spółki z o.o.

Mogą to być dowolnie wybrane określenia. Mogą służyć bliższemu oznaczeniu spółki lub jej przedsiębiorstwa. Celem dodatków może być określenie wspólnika (np. lekarz, artysta), pochodzenia spółki (np. polsko-hiszpańska fabryka mebli), przedmiotu działalności (np. salon masażu), historii spółki (np. od 1923 r.). Dodatki mogą też zawierać zupełnie fantazyjne określenia, mające znaczenie dla wspólników. Ważne, aby dodatki nie wprowadzały odbiorców w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności czy źródeł zaopatrzenia. O czym jeszcze należy pamiętać wybierając firmę spółki z o.o. pisaliśmy w artykule Najczęstsze błędy przy wyborze firmy spółki z o.o.

Jak zmienić firmę spółki z o.o.?

Gdy wspólnicy podejmą decyzję o zmianie firmy spółki z o.o., muszą zmienić umowę spółki. Firma spółki stanowi bowiem obowiązkowy element umowy spółki. Forma zmiany umowy spółki zależy od tego czy umowa spółki została zawarta przez Internet (i wszelkie jej zmiany były dokonywane za pośrednictwem Internetu), czy w formie aktu notarialnego. W tym pierwszym przypadku możliwa będzie zmiana z wykorzystaniem systemu S24, natomiast w drugim konieczna będzie wizyta u notariusza.  

 

Podstawa prawna: art. 433 k.c., art. 435 k.c., art. 157 § 1 k.s.h., art. 160 k.s.h. 

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Zakładanie spółek

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  29 czerwca 2021

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  09 lipca 2021

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  Skontaktuj się