16 maja 2021

Co to jest spółka z o.o. w organizacji? 

Pomimo powstania spółki z o.o. dopiero po wpisie do rejestru przedsiębiorców, może ona prowadzić działalność gospodarczą już wcześniej. Sprawdź, kiedy dokładnie może to zrobić oraz na jakich zasadach wtedy funkcjonuje. 

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji to przejściowa forma ustrojowa spółki z o.o. Powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki (lub aktu założycielskiego, gdy spółkę zawiązuje jedyny wspólnik) i trwa do momentu zarejestrowania spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców.  

Czy spółka z o.o. w organizacji może prowadzić działalność?

Tak, spółka może prowadzić działalność od momentu zawarcia umowy spółki, czyli od złożenia podpisów pod umową spółki przez wszystkich wspólników. Wówczas spółka zyskuje zdolność prawną (zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków) oraz pełną zdolność do czynności prawnych (oznacza to, że może swoimi działaniami wywoływać skutki prawne, takie jak zawarcie umowy czy złożenie pozwu). Do prowadzenia działalności przez spółkę w organizacji nie jest zatem potrzebny wpis w rejestrze przedsiębiorców. Oczywiście brak takiego wpisu może utrudniać podejmowanie czynności i skutkować koniecznością okazywania umowy spółki, np. przy założeniu rachunku bankowego. 

Firma spółki z o.o. w organizacji

Firma spółki z o.o. w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”. Co istotne, należy się tym oznaczeniem posługiwać w obrocie gospodarczym, natomiast nie ma potrzeby wpisywania go do umowy spółki.  

Skutki wpisu spółki z o.o. do KRS

W momencie wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS uzyskuje ona osobowość prawną. Ma to wpływ przede wszystkim na odpowiedzialność oraz reprezentacje spółki z o.o. Spółka będzie działała przez swoje organy, a odpowiedzialność za zobowiązania zostanie ograniczona głównie do samej spółki z o.o.  

Co się dzieje z prawami i zobowiązaniami wynikającymi z działalności spółki z o.o. w organizacji? Zgodnie z zasadą kontynuacji, z chwilą wpisu spółki z o.o. do KRS, staje się ona podmiotem praw i obowiązków, które dotychczas przysługiwały spółce z o.o. w organizacji. Dzieje się to bezwarunkowo i automatycznie, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.  

 

Podstawa prawna: art. 11 k.s.h., art. 12 k.s.h., art. 13 k.s.h., art. 299 k.s.h., art. 38 k.c. 

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Zakładanie spółek

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  29 czerwca 2021

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  09 lipca 2021

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  Skontaktuj się