16 maja 2021  /  Przekształcenie jednoosobowej działalności, Przekształcenie w spółkę z o.o.  /  Damian Buszkiewicz

Jakie są koszty przekształcenia w spółkę z o.o.?

Rozważając przekształcenie w spółkę z o.o. przedsiębiorcy niejednokrotnie obawiają się kosztów przeprowadzenia całej procedury. W naszym artykule przybliżymy poszczególne składniki kosztów przekształcenia w spółkę z o.o. 

Opłaty sądowe i za ogłoszenie w MSiG

Koszt złożenia wniosku do KRS o rejestrację przekształcenia w spółkę z o.o. wynosi 600 zł, na który składa się opłata sądowa w wysokości 500 zł oraz opłata za ogłoszenie w MSiG w wysokości 100 zł. Ponadto, już po rejestracji spółki z o.o. w KRS przepisy nakładają obowiązek dokonania osobnego ogłoszenia o przekształceniu w MSiG, którego koszt w zależności od jego długości wynosi ok. 350 zł. 

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy wykonującego jednoosobową działalność gospodarczą plan przekształcenia obowiązkowo poddaje się badaniu przez biegłego rewidenta. Tym samym niezbędne jest złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia, którego koszt wynosi 300 zł. 

Koszty notarialne

Z uwagi na konieczność skorzystania z usług notariusza, kolejny składnik kosztów przekształcenia w spółkę z o.o. stanowią koszty notarialne. Składają się na nie opłata za wydane wypisy sporządzonych aktów notarialnych oraz taksa notarialna, na której wysokość wpływa wartość wkładów wnoszonych do spółki z o.o. Ponadto, w pewnych okolicznościach przy podejmowaniu uchwały o przekształceniu notariusz ma obowiązek pobrać PCC. 

Pozostałe koszty

Przekształcenie w spółkę z o.o. może się również wiązać z koniecznością poniesienia kosztów opłat skarbowych za zmianę wydanych wcześniej decyzji administracyjnych lub za przeniesienie uprawnień z tych decyzji, a także opłat za aktualizację danych w rejestrach publicznych np. w księgach wieczystych. Innymi mogącymi wystąpić kosztami są wynagrodzenie biegłego rewidenta za zbadanie planu przekształcenia (może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy zł), jak również koszt doradztwa prawnego i podatkowego przy przeprowadzaniu procesu przekształcenia. Dokładna wysokość tych wydatków jest całkowicie uzależniona od konkretnych okoliczności, w których znajduje się przekształcany podmiot. 

 

Podstawa prawna: art. 42, art. 52 ust. 1, art. 59 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; § 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia MS w sprawie wydawania i rozpowszechniania MSiG; § 2 ust. 1, § 3 rozporządzenia MS w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC

Poznaj autora

Damian Buszkiewicz

główny księgowy

Damian Buszkiewicz

Nasze usługi w tym zakresie:

Przekształcenia spółek Doradztwo podatkowe

Napisane artykuły

0

Najpopularniejsze wpisy

O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

17 czerwca 2021

O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. w 5 krokach

12 maja 2021

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. w 5 krokach