Wniosek rozpoznany w mniej niż 24 godziny!

10 października 2021

Proces przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. trwa zwykle od 2 do 3 miesięcy. Jednym z jego etapów jest zbadanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w zakresie poprawności i rzetelności przez biegłego rewidenta. Biegły zwraca szczególną uwagę na sprawozdanie finansowe, które jest załącznikiem do planu przekształcenia.

Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy. W praktyce, warto zawnioskować o wyznaczenie konkretnego biegłego, który zgodził się już na współpracę w procesie przekształcenia.

Dobrze przygotowany wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta pozwala na jego szybkie rozpoznanie a w rezultacie skrócenie procesu przekształcenia o ok. 3-4 tygodnie. Jeden z ostatnich wniosków złożonych przez Wprawionych został rozpoznany przez sąd rejestrowy w mniej niż 24 godziny od złożenia!

Sprawne działanie nabiera znaczenia, zwłaszcza w obliczu projektowanych zmian w ramach Polskiego Ładu!

Wszystkich aktualności

0