Nasz artykuł w “Przeglądzie Prawa Handlowego”

4 maja 2022

W marcowym wydaniu „Przeglądu Prawa Handlowego” ukazał się artykuł Mateusza Buszkiewicza dotyczący wydawania wiążących poleceń przez spółki funkcjonujące w ramach grupy spółek. 
 
W artykule znajduje się analiza wydawania wiążących poleceń w obecnym stanie prawnym i próba odpowiedzi na pytanie jak zmieni się sytuacja po wprowadzeniu prawa holdingowego.
 
Przypominamy, że 4 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającej Kodeks spółek handlowych. Ustawa wprowadza pierwszą polską regulację prawa grup spółek. 
 
Ustawa zakłada m.in.:
  • wprowadzenie definicji grupy spółek
  • przyznanie spółce dominującej prawa do wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym działającym w ramach grupy spółek
  • powoływanie się przez członków zarządu na działanie podejmowane w interesie grupy spółek
  • możliwość wykupu przez spółkę dominującą wspólników mniejszościowych – także w spółce z o.o.
Co istotne, ustawa posługuje się wprost pojęciem „interesu grupy spółek”, które wcześniej nie znalazło się w żadnej ustawie 
 
Główna część nowelizacji wejdzie w życie 13 października 2022 roku!

Wszystkich aktualności

0