Spółka z o.o. – podstawowe informacje prawne

Kiedy: 27 maja 2021, 17:00 -

Miejsce: Online

Opis:

Szkolenie zostało przeprowadzone dla członków Klubu Młodych Księgowych działającego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski, jak i samych członków Stowarzyszenia.

Program szkolenia obejmował w szczególności następujące kwestie:

  • powstanie spółki, w tym obowiązki rejestrowe i osoba wspólnika spółki z o.o.
  • umowa spółki, jej elementy z przytoczeniem zapisów umownych oraz omówienie zasad jej zmiany
  • prawa i obowiązki wspólników, w szczególności prawo do zysku, zbycia udziałów i informacji o spółce
  • organy spółki z o.o. – zarząd, rada nadzorcza i komisja rewizyjna, zgromadzenie wspólników i obowiązki związane ze zwyczajnym zgromadzeniem wspólników
  • odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, w tym zobowiązania podatkowe na różnych etapach funkcjonowania spółki
  • rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o., w tym obowiązki księgowości w procesie likwidacji spółki z o.o.

Prowadzący:

Mateusz Buszkiewicz

doradca podatkowy, prawnik

Mateusz Buszkiewicz

Grafik szkoleń

Szkolenie

Praktyczne prawne aspekty funkcjonowania spółki z o.o.

3 grudnia 2021, Online

Praktyczne prawne aspekty funkcjonowania spółki z o.o.

Szkolenie

Praktyczne prawne aspekty funkcjonowania spółki z o.o.

10 września 2021, Online

Praktyczne prawne aspekty funkcjonowania spółki z o.o.

Szkolenie

Spółka z o.o. – podstawowe informacje prawne

27 maja 2021, Online

Spółka z o.o. – podstawowe informacje prawne

Obszary szkoleń

0