Praktyczne prawne aspekty funkcjonowania spółki z o.o.

Kiedy: 10 września 2021, 09:00 - 14:45

Miejsce: Online

Opis:

Godzina: 9.00.00 do 14:45

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.

Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych prawnych aspektów tworzenia, organizacji oraz codziennego funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szkolenie obejmuje materiał począwszy od wyboru formy spółki z o.o., przez omówienie najczęstszych kwestii, przed którymi stają wspólnicy i inne podmioty związane ze spółką, aż do jej likwidacji, czy innego sposobu wyjścia ze spółki.

Szkolenie kierowane jest zarówno do księgowych obsługujących spółki z o.o., jak i wspólników, członków zarządu i prokurentów spółek z o.o. Szkolenie będzie interesujące także dla przedsiębiorców planujących przekształcić prowadzone jednoosobowe działalności gospodarcze w spółkę z o.o.

Program

1. Założenie spółki z o.o., w tym:
• zalety prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.
• krąg wspólników
• rejestracja spółki z o.o. przez Internet
• elektronizacja KRS – jak zmienia się postępowanie przed KRS od 1 lipca 2021 r.?
• koszty założenia spółki z o.o. i obowiązki rejestrowe
• na czym polega jednoosobowa spółka z o.o. i jakie ma wady?

2. Umowa spółki z o.o. i jej zmiana, w szczególności:
• forma umowy spółki z o.o. i dopuszczalne formy jej zmiany
• obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.
• na co warto zwrócić uwagę przy formułowaniu umowy spółki z o.o.
• wkłady wnoszone do spółki z o.o.
• sytuacja spadkobierców wspólnika spółki z o.o.

3. Prawa i obowiązki wspólników, zwłaszcza:
• prawo do zysku i zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
• prawo do zaliczek na poczet zysku i zasady ich wypłaty
• obowiązki i uprawnienia osobiste wspólników

4. Organy spółki z o.o., w tym:
• zarząd i jego rola w spółce z o.o., z uwzględnieniem obowiązków związanych z zamknięciem roku obrotowego i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki z o.o.
• podstawy wynagradzania członków zarządu
• rada nadzorcza i komisja rewizyjna
• zgromadzenie wspólników
• zwyczajne a nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
• jak wspólnik może przygotować się do zwyczajnego zgromadzenia wspólników?

5. Sposoby dofinansowania spółki z o.o., zwłaszcza:
• podwyższenie kapitału zakładowego
• dopłaty wspólników

6. Odpowiedzialność wspólników oraz członków zarządu spółki z o.o., w szczególności:
• odpowiedzialność za zobowiązania, w tym zobowiązania podatkowe
• odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce z o.o.

7. Wyjście ze spółki z o.o., w tym:
• zasady obrotu udziałami, w tym ograniczenia zbycia udziałów
• umorzenie udziałów
• przymusowe wyłączenie wspólnika ze spółki

8. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o., w tym:
• zalety i wady przekształcenia w spółkę z o.o.
• czas i koszty przekształcenia
• procedura przekształcenia

9. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o., w tym:
• przyczyny rozwiązania spółki z o.o.
• przebieg likwidacji spółki z o.o.

Zapisy

Zapisy na szkolenie dokonywane są poprzez dokonanie zgłoszenia na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Prowadzący:

Mateusz Buszkiewicz

doradca podatkowy, prawnik

Mateusz Buszkiewicz

Grafik szkoleń

Szkolenie

Praktyczne prawne aspekty funkcjonowania spółki z o.o.

3 grudnia 2021, Online

Praktyczne prawne aspekty funkcjonowania spółki z o.o.

Szkolenie

Praktyczne prawne aspekty funkcjonowania spółki z o.o.

10 września 2021, Online

Praktyczne prawne aspekty funkcjonowania spółki z o.o.

Szkolenie

Spółka z o.o. – podstawowe informacje prawne

27 maja 2021, Online

Spółka z o.o. – podstawowe informacje prawne

Obszary szkoleń

0