28 lipca 2021  /  Informacje ogólne  /  Mateusz Buszkiewicz

Projekt Polskiego Ładu – kto zyska a kto straci na zmianach?

polski ład kto zyska a kto straci

26 lipca 2021 r. ukazał się pierwszy projekt Polskiego Ładu. Zakres zmian jest ogromny. Wystarczy powiedzieć, że obejmuje ponad 200 stron nowych przepisów, a uzasadnienie ustawy to kolejne 228 stron. Choć to dopiero projekt, warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ większość zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2022 roku. Sprawdź, które zmiany dotkną Twojej działalności, w tym prowadzonej spółki z o.o.

Składka zdrowotna liczona od dochodu i brak odliczenia

Najbardziej istotna zmiana dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze czy będących wspólnikami spółek cywilnych lub spółek jawnych. Dotyczy składki zdrowotnej, a dokładniej podstawy wymiaru tej składki. W przypadku przedsiębiorców, podstawą wymiaru składki będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy, a nie stała opłata ryczałtowa jak to miało miejsce do tej pory. Dochód będzie podstawą wymiaru składki m.in. dla osób opłacających podatek dochodowy w oparciu o skalę podatkową (system ze stawkami 17% i 23%) czy 19% podatek liniowy.

Jednocześnie, projekt zakłada likwidację przepisów, które obecnie stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

polski ład przykład

Wprowadzenie minimalnej składki zdrowotnej

Projekt zakłada, że podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku (minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wyniesie 3.000 zł).

Opodatkowanie ryczałtem a składka zdrowotna

Osoby opłacające ryczałt będą opłacać miesięcznie składkę od przychodu. W tym przypadku składka będzie obliczana w wysokości 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

polski ład przykład 2

Podwyższenie progu w skali podatkowej

Projekt zakłada podwyższenie do 120.000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Obecnie według skali podatkowej dochody poniżej 85.528 zł rocznie opodatkowane są stawką 17%, a nadwyżka ponad 85.528 zł opodatkowana jest stawką 32%.  Podniesienie progu oznacza, że więcej osób zapłaci podatek według niżej stawki 17%. Paradoksalnie nie oznacza to, że w kieszeni podatnika zostanie więcej pieniędzy. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach korzyść podatkowa będzie niwelowana przez wzrost składki zdrowotnej.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do 30.000 zł dla podatników rozliczających podatek dochodowy według skali podatkowej. Oznacza to, że z wyższej kwoty wolnej od podatku wciąż nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się według 19% podatku liniowego.

Ulga dla klasy średniej

Adresatami tego rozwiązania są wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy. Planowana ulga nie ma dotyczyć przedsiębiorców. Ulga ma polegać na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów.

Składka zdrowotna dla członka zarządu spółki z o.o.

Obecnie członkowie zarządu spółki z o.o. wykonujący swoje funkcje na podstawie uchwały o powołaniu nie podlegają ani obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Projekt wprowadza zmianę w tym zakresie. Członkowie zarządu zostaną objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Stawka wyniesie 9% podstawy wymiaru składki. Podstawą wymiaru będzie natomiast kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego przez członków zarządu z tytułu powołania.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji

 

Podstawa prawna: projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy z dnia … 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

 

Poznaj autora

Mateusz Buszkiewicz

doradca podatkowy, prawnik

Mateusz Buszkiewicz

Nasze usługi w tym zakresie:

Obsługa korporacyjna Doradztwo podatkowe Założenie firmy lub spółki

Napisane artykuły

0

Najpopularniejsze wpisy

Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

29 czerwca 2021

Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

09 lipca 2021

Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?