Spory wspólników

Różne wizje prowadzenia działalności, relacje osobiste, czy nawet zwykła różnica zdań przy zajmowaniu się bieżącymi sprawami spółki mogą prowadzić do powstania konfliktów i sporów między wspólnikami. Najlepszym wyjściem jest rozwiązanie sporu wewnątrz spółki, bez angażowania dodatkowych środków i zewnętrznych doradców. Zdajemy sobie jednak sprawę, że sporu nie zawsze da się uniknąć. Kiedy na szali jest dalsze funkcjonowanie spółki, warto sprawdzić jak temu zapobiec i rozwiązać konflikt.

Strategie postępowania w sporze różnią się w zależności od pozycji wspólnika. Nie zawsze oznacza to, że wspólnik mniejszościowy nie ma kompetencji pozwalających wpływać na funkcjonowania spółki.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie przysługują Ci uprawnienia i jak możesz je wykorzystać w trwającym konflikcie.

Ze sporem wspólników wiąże się konieczność analizowania sytuacji z wielu perspektyw. Skutki podejmowanych decyzji na gruncie prawa spółek przeplatają się ze skutkami podatkowo-rachunkowymi, a sam spór nierzadko trafia na salę sądową. Zapewniamy kompleksową obsługę we wskazanych obszarach, a nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • analizę dokumentów spółki, w tym umowy spółki oraz porozumień zawartych między wspólnikami
  • redakcję regulaminów wewnętrznych (regulamin zgromadzenia wspólników, regulamin zarządu) oraz umów spółek
  • udział w negocjacjach między wspólnikami lub między organami spółki
  • przygotowanie strategii postępowania w sporze wspólników – w porozumieniu z wspólnikiem ustalamy istotne dla niego cele i planujemy długoterminowe działania
  • aktywny udział w trwającym konflikcie – udział w zgromadzeniach wspólników, przygotowywanie bieżącej dokumentacji, odpowiedzi na pisma drugiej strony
  • analizę możliwości zaskarżenia podjętych uchwał – przygotowanie pozwu o uchylenie uchwały lub o stwierdzenie jej nieważności
  • przygotowanie pozwów o wyłączenie wspólnika ze spółki, pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki
  • przeprowadzenie procesu rozwiązania i likwidacji spółki

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek.Doradztwo podatkowe