Spory wspólników

Różne wizje prowadzenia działalności, relacje osobiste, czy zwykła różnica zdań. Przyczyn prowadzących do powstania konfliktu między wspólnikami jest wiele. Gdy do sporu już dojdzie, najlepszym wyjściem jest rozwiązanie go wewnątrz spółki. Zdajemy sobie jednak sprawę, że sporu nie zawsze da się uniknąć. Kiedy na szali jest dalsze funkcjonowanie spółki, warto sprawdzić jak temu zapobiec i rozwiązać konflikt. Skutki podejmowanych decyzji na gruncie prawa spółek przeplatają się ze skutkami podatkowo-rachunkowymi, a sam spór nierzadko trafia na salę sądową.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę we wskazanych obszarach, a nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • analizę dokumentów spółki, w tym umowy spółki oraz porozumień zawartych między wspólnikami
  • redakcję regulaminów wewnętrznych (regulamin zgromadzenia wspólników, regulamin zarządu) oraz umów spółek
  • udział w negocjacjach między wspólnikami lub między organami spółki
  • przygotowanie strategii postępowania w sporze wspólników – w porozumieniu z wspólnikiem ustalamy istotne dla niego cele i planujemy długoterminowe działania
  • aktywny udział w trwającym konflikcie – udział w zgromadzeniach wspólników, przygotowywanie bieżącej dokumentacji, odpowiedzi na pisma drugiej strony
  • analizę możliwości zaskarżenia podjętych uchwał – przygotowanie pozwu o uchylenie uchwały lub o stwierdzenie jej nieważności
  • przygotowanie pozwów o wyłączenie wspólnika ze spółki, pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki
  • przeprowadzenie procesu rozwiązania i likwidacji spółki

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Obsługa korporacyjna.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek