Doradztwo podatkowe

Sprzedaż udziałów, wniesienie wkładów, przekształcenie czy rozwiązanie spółki to czynności, które nie mogą się dziś odbyć bez udziału doradcy podatkowego. Każda transakcja pociąga za sobą szereg skutków podatkowych, często na gruncie wielu ustaw. Wąska specjalizacja pozwala nam być na bieżąco z istotnymi zmianami podatkowymi wpływającymi na prowadzenie spółki.

Pomagamy w planowaniu podatkowym działalności naszych Klientów, analizujemy i informujemy o skutkach podatkowych podejmowanych działań od momentu założenia spółki oraz wniesienia pierwszych wkładów, przez transakcje w ramach jej funkcjonowania m.in. w zakresie przekształceń, aż do rozwiązania spółki, przeprowadzenia likwidacji i podziału pozostałego majątku między wspólnikami.

Nawet najlepiej przygotowana pod względem formalnym transakcja z udziałem spółki może zakończyć się fiaskiem z uwagi na kwestie podatkowe. Stąd tak istotne jest uwzględnienie następstw podatkowych podejmowanych czynności.

Sprawdź, co w szczególności możemy Ci zaoferować:

  • przygotowanie pisemnych opinii podatkowych
  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • doradztwo podatkowe w zakresie transakcji oraz zmian form prawnych spółek handlowych
  • pomoc w planowaniu podatkowym Twojej działalności
  • udział w postępowaniach podatkowych

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek