Doradztwo podatkowe

Sprzedaż udziałów, wniesienie wkładów, przekształcenie czy rozwiązanie spółki to czynności, które nie mogą się dziś odbyć bez udziału doradcy podatkowego. Każda transakcja pociąga za sobą szereg skutków podatkowych, często na gruncie wielu ustaw. Wąska specjalizacja pozwala nam być na bieżąco z istotnymi zmianami podatkowymi wpływającymi na prowadzenie spółki.

 

W szczególności możemy Ci zaoferować:

  • przygotowanie pisemnych opinii podatkowych
  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • doradztwo podatkowe w zakresie transakcji oraz zmian form prawnych spółek handlowych
  • pomoc w planowaniu podatkowym Twojej działalności
  • udział w postępowaniach podatkowych

Pozostałe usługi

.Zakładanie spółek.Przekształcenia spółek.Spory wspólników.Umowy handlowe.Połączenia spółek.Obsługa korporacyjna.Zmiana wspólnika.Sprzedaż udziałów.Wyjście ze spółki.Likwidacja spółek.Podziały spółek